Poziom 0

Słupy poziomu 0

Strop poziomu -1 stał się podłogą poziomu 0. Teraz należy wykonać zbrojenie słupów poziomu 0 i przymocować do wystającej zakładki słupów z poziomu -1. Opisywaliśmy to w artykule numer 17, dlatego przedstawimy poszczególne słupy poziomu 0. Zobaczmy raz jeszcze przekrój stadionu.

jak_to_jest_zrobione_025

Słupy B

 jak_to_jest_zrobione_102

Zdjęcie słupów B i C. Jak już wcześniej wspomnieliśmy, słup elipsy A nie występuje na tym poziomie, a jego zbrojenie jest zakrzywione do stropu poziomu -1. W jego miejsce na poziomie 0 przychodzi końcówka rygla, co widać na zdjęciu. W centralnej części fotografii znajdziemy słupy elipsy B.

Przekrój poprzeczny: 60 x 60 cm
Całkowita wysokość słupa: 4,4 m
Wysokość słupa na poziomie 0: 3,5 m (w tym: 1,4 m dolnej zakładki)

Wysokość słupów na danym poziomie powinna być jednakowa. Słup nr 2 jest krótszy gdyż wynika to z konstrukcji rygla, którego podtrzymuje (co widać na fotografii).

Długość zbrojenia znajdująca się w stropie poziomu 0: 0,3 m

Stropy mają grubość 0,45 m. Skąd ta różnica? Dotychczas każde zbrojenie słupa przechodziło przez strop. Tutaj jest inaczej. Końcówka słupa jest zakrzywiona do pozycji poziomej i nie przechodzi przez strop (patrz rysunek na początku artykułu).

Całkowita wysokość słupa – długość zbrojenia na poziomie 0 – długość zbrojenia znajdująca się w stropie poziomu 0 = 0,6 m, a powinno wyjść 0. Ten wynik bierze się z tego, że słup u góry jest zakrzywiony do pozycji poziomej (o czym przed chwilą wspominaliśmy) i właśnie ten poziomy odcinek ma długość 0,6 m. Pokażemy to na kolejnych zdjęciach. Chodzi o to, aby zbrojenie słupa łączyło się ze zbrojeniem podłogi poziomu +1. Sytuacja taka będzie jeszcze występowała przy kolejnych słupach poziomu 0 na placu wschodnim o czym za chwilkę. Wprowadzimy więc nową rubryczkę:

Długość odcinka poziomego zbrojenia: 0,6 m
Długość zbrojenia wystająca ponad strop poziomu 0: brak
Ilość pionowych prętów zbrojeniowych: 14
Otulina prętów zbrojeniowych (co to jest?): 3 cm
Klasa betonu: C30/37; C40/50

Słupy C

 jak_to_jest_zrobione_104

W centralnej części rząd słupów C

Mają bardzo długie zbrojenie, które ciągnie się od podłogi poziomu 0 do stropu poziomu +1. Jest to jedna stalowa konstrukcja. Długość wynika z tego, że owy slup jest trochę krótszy od pozostałych na poziomie +1 co widać na przekroju stadionu i nie chciano go dzielić na 2 osobne konstrukcje.

Przekrój poprzeczny: 60 x 60 cm
Całkowita wysokość słupa: 8,2 m
Wysokość słupa na poziomie 0: 4,26 m (w tym: 1,4 m dolnej zakładki)
Długość zbrojenia znajdująca się w stropie poziomu 0: 0,45 m
Długość zbrojenia wystająca ponad strop poziomu 0: 2,89 m
Długość odcinka poziomego zbrojenia wchodzącego do stropu na poziomie +1: 0,6 m
Ilość pionowych prętów zbrojeniowych: 14
Otulina prętów zbrojeniowych: 3 cm
Klasa betonu: C30/37

Słupy D

 jak_to_jest_zrobione_106

Pierwszy słup z lewej należy do elipsy E, kolejne patrząc w prawo to słupy elipsy D, C, B.

W słupie nr 4 na poziomie 0 zmniejszono otulinę prętów zbrojeniowych o 0,5cm w stosunku do poziomu -1 oraz zastosowano mniejszą klasę betonu.

Przekrój poprzeczny: 80 x 60 cm
Całkowita wysokość słupa: 6,11 m
Wysokość słupa na poziomie 0: 4,26 m (w tym: 1,4 m dolnej zakładki)
Długość zbrojenia znajdująca się w stropie poziomu 0: 0,45 m
Długość zbrojenia wystająca ponad strop poziomu 0: 1,4 m
Ilość pionowych prętów zbrojeniowych: 22
Otulina prętów zbrojeniowych: 3 cm
Klasa betonu: C30/37

Słupy E

 jak_to_jest_zrobione_108

Po lewej stronie słup elipsy E, natomiast po prawej słup elipsy F

W słupie nr 5 na poziomie 0 następuje zmniejszenie ilości prętów zbrojeniowych w stosunku do poziomu -1.

Przekrój poprzeczny: 120 x 60 cm
Całkowita wysokość słupa: 6,51 m
Wysokość słupa na poziomie 0: 4,26 (w tym: 1,8 m dolnej zakładki)
Długość zbrojenia znajdująca się w stropie poziomu 0: 0,45 m
Długość zbrojenia wystająca ponad strop poziomu 0: 1,8 m
Ilość pionowych prętów zbrojeniowych: 18
Otulina prętów zbrojeniowych: 3 cm
Klasa betonu: C30/37

Słupy F

 jak_to_jest_zrobione_110

Przekrój poprzeczny: 60 x 60 cm
Całkowita wysokość słupa: 6,51 m
Wysokość słupa na poziomie 0: 4,26 m (w tym: 1,8 m dolnej zakładki)
Długość zbrojenia znajdująca się w stropie poziomu 0: 0,45 m
Długość zbrojenia wystająca ponad strop poziomu 0: 1,8 m
Ilość pionowych prętów zbrojeniowych: 20
Otulina prętów zbrojeniowych: 3 cm
Klasa betonu: C40/50

Słupy G’- G

 jak_to_jest_zrobione_111

Przekrój poprzeczny: 50 x 50 cm
Całkowita wysokość słupa: 5,05 m
Wysokość słupa na poziomie 0: 4,26 m (w tym: 1 m dolnej zakładki)
Długość zbrojenia znajdująca się w stropie poziomu 0: 0,34 m. Ta sama sytuacja co w słupie nr 2.
Długość odcinka poziomego zbrojenia: 0,45 m
Długość zbrojenia wystająca ponad strop poziomu 0: brak, gdyż poziom +1 to plac wejściowy, na którym nie ma słupów.
Ilość pionowych prętów zbrojeniowych: 12
Otulina prętów zbrojeniowych: 3 cm
Klasa betonu: C30/37

Belki żelbetowe poziomu 0

Postawiliśmy wszystkie słupy poziomu 0. Teraz na tych nich należy zazbroić i zabetonować tzw. belki żelbetowe. Czym one są? zapraszamy do lektury.

Belki żelbetowe to poziome elementy wykonane ze stali zbrojeniowej i betonu. Rozchodzą się one promieniście po całym obwodzie trybun, w miejscach gdzie zamontowany będzie strop pod kolejny poziom naszego stadionu. Mogą być zamontowane w osiach np. 34, 35 lub w elipsach (belki poprzeczne) np. B, F.

 jak_to_jest_zrobione_120

Belki żelbetowe swoją dolną częścią są oparte na słupach w każdej z osi co przedstawia powyższy rysunek.

 jak_to_jest_zrobione_121

Dla ułatwienia przedstawimy jeszcze przekrój stadionu. Przypominamy, że zajmujemy się stropem poziomu 0.

Deskowania, zbrojenia, beton
Aby rozpocząć prace przy utworzeniu belek żelbetowych najpierw należy ułożyć szalunki stropowe, deskowania, a następnie rozpocząć układanie stalowych prętów zbrojenia.

Szalunki stropowe już prawie rozłożone w osi 41, 42 i 43 patrząc od lewej strony zdjęcia

Szalunki stropowe belki żelbetowej poprzecznej w trybunie południowej, elipsa F

Na szalunkach stropowych układamy deskowania ze sklejki i odpowiednio układamy zbrojenia. Drewniane poręcze znajdujące się po obu stronach żelbetowej belki są tymczasowe i chronią pracowników przed upadkiem z wysokości

Zbrojenie belki żelbetowej

Tak wygląda cała długość belki żelbetowej od elipsy B do elipsy F. Jej pierwsza cześć, została już zabetonowana

Zbrojenie już gotowe, teraz należy ułożyć deskowania wzdłuż całej belki i pora na betonowanie. Realizowane jest ona z kosza podtrzymywanego przez żuraw

Tak właśnie wygląda zabetonowana żelbetowa belka osi 34. Łącznie na poziomie 0 znajdziemy ich 65 po ukończeniu trybuny głównej (nie licząc belek poprzecznych)

Po uzyskaniu przez beton odpowiedniej wytrzymałości można zdjąć deskowanie stropowe. Tak wyglądają początki belek żelbetowych (elipsa B), na których będą położone rygle. Na zdjęciu widoczne również belki poprzeczne

 jak_to_jest_zrobione_120

No dobra, belki poziomu 0 mamy załatwione, a całość wygląda tak

Strop poziomu 0

Wznieśliśmy żelbetowe belki, na których teraz można ułożyć strop. W tym artykule postaramy się po raz kolejny odpowiedzieć na pytanie: „Jak to jest zrobione”?

 jak_to_jest_zrobione_120

Przypominamy, że jesteśmy na tym etapie. Na rzucie nie zaznaczyliśmy wszystkich poprzecznych belek żelbetowych lecz zapewniamy, że technika ich wykonania jest taka sama jak innych. Pominiemy więc etap układania deskowań, a zajmiemy się ułożeniem stropu.

Płyty kanałowe typu HC
Ten strop różni się od stropu poziomu -1. Jego główną konstrukcję stanowią płyty kanałowe typu HC. Dziś opiszemy technikę ich układania, a wymiary i inne ciekawostki podamy przy opisywaniu stropu na poziomie +1. Przyjrzyjmy się na początek, jak wyglądają płyty kanałowe.

Oto dwie płyty kanałowe typu HC położone jedna na drugiej

Płyta trzymana za pomocą specjalnych uchwytów jest podnoszona przez dźwig lub żurawia…

… i umieszczana na swoim miejscu.

Od spodu płyty kanałowej, w miejscu jej styku z żelbetową belką, montuje się specjalne elastomerowe podkładki, wykonane z kauczuku wulkanizowanego. Z jednej strony umieszczamy podkładkę nieprzesuwną, a z drugiej przesuwną, bo pamiętajmy, że konstrukcja cały czas musi pracować. Obie różnią się tym, że jedna zapobiega przemieszczaniu się płyty kanałowej, a druga poprzez zastosowanie w niej dodatkowej płytki poślizgowej, umożliwia ruch stropu. Podobna zasada stosowana jest w podporach mostów.

Podkładka elastomerowa nieprzesuwna. Foto: betomax.pl

Podkładka elastomerowa przesuwna. Montuje się ją płytką poślizgową do płyty kanałowej. Tak jak swoja poprzedniczkę, układana jest punktowo, a nie na całej długości żelbetowej belki. Foto: j-p.pl

Podkładka pod ryglem na poziomie +2.

Stojąc na płycie kanałowej i żelbetowej belce, zauważamy jeszcze szczelinę, którą należy zlikwidować. Do tego celu posłużą nam taśmy zamykające.

Taśma zamykająca na ścianie oporowej

Teraz należy sukcesywnie zapełnić każdą lukę pomiędzy żelbetowymi belkami a stropem

Trochę inaczej ma się sprawa jeśli chodzi o narożniki stadionu oraz strop parkingu podziemnego pod placem wschodnim, gdzie nie ma żelbetowych belek (patrz drugi rysunek w artykule) i nie ma jak położyć płyt HC. W tym wypadku zastosowano znaną Wam już metodę z poziomu -1, o której można przeczytać w artykule nr 24, w akapicie „Zacznijmy od słupów„.

Zbrojenia, wylewki betonu
Strop już prawie gotowy. Teraz należy otoczyć deskowaniami powierzchnię, którą chcemy zazbroić. Pręty układamy w zbrojeniu płyt typu filigran (przypomnijmy, że posiadają one częściowe zbrojenie) oraz dodatkowo dozbrajamy stalową siatką płyty kanałowe. Następnie rozpoczynamy lanie betonu, mając na uwadze oczywiście etapowość betonowania. Cały stop ma grubość 45 cm.

Rygle poziomu 0

Strop gotowy, teraz zajmiemy się belkami głównymi trybun poziomu 0, czyli inaczej mówiąc – ryglami. Jak wyglądają i jak się je montuje?

Rygiel jest to żelbetowa belka wykonana z betonu i zazbrojona odpowiednio stalowymi prętami, tak, aby uzyskać właściwe parametry prefabrykatu. Na plac budowy przyjeżdżają ciężarówkami, gotowe do zamontowania.

Każdy zestaw rygli na różnych poziomach trybun jest inny. Dziś zajmiemy się tymi z poziomu 0. Jak wygląda jeden z nich, można zobaczyć na pierwszym zdjęciu w artykule. Ich układanie realizowane jest za pomocą dźwigów samojezdnych z poziomu podłogi. Pracownicy muszą dokładnie naprowadzić rygiel na 2 wystające pręty z belek żelbetowych, które widoczne są na poniższym zdjęciu.

Rygiel, w miejscu styku z żelbetową belką, posiada otwory, w których kryją się bolce. Umieśćmy więc każdy z rygli na swoim miejscu.

 jak_to_jest_zrobione_137

Następny wpis powinien dotyczyć stopnic, lecz najpierw wyciągniemy ścianki szczelne, wzniesiemy się poziom wyżej, aby postawić słupy, womitoria oraz rygle poziomu +1, a później ułożymy stopnice na dolnym poziomie trybun.

Wyciąganie grodzic

Poziom 0 jest na tyle gotowy, że można przejść do następnego etapu budowy. Zgodnie z obietnicami, zajmiemy się tematyką wyciągania grodzic.

Wykopy, które zostały wykonane pod podziemny parking już zniknęły, lecz w ziemi pozostały ścianki szczelne. Czasami pozostają one na swoich miejscach, jednak w przypadku naszego stadionu, zostały one wyciągnięto. Do realizacji tych prac został wytypowany dźwig z wibromłotem, zamocowanym na jego zawiesiu. Wyciąganie ścianek odbywa się dzięki drganiom wibromłota, który ma za zadanie rozluźnić ziemię oraz dzięki sile pociągowej dźwigu. Zasadę działania wibromłota opisaliśmy w artykule numer 3.

Wibromłot PVE 2319 VM
Wyrywanie ścianek odbywało się za pomocą wibromłota o symbolu PVE 2319 VM. Posiada on agregat zasilający, składający się z silnika hydraulicznego marki Volvo o pojemności 2×90 cm3. Maksymalny uciąg wibromłota sięga 30 ton, przy maksymalnej sile wbijania wynoszącej 15 ton. Natomiast siła zacisku szczęk na wyciąganej ściance to aż 130 ton.

[youtube id=”DYAhg20cpGU”]

Wyciąganie ścianek szczelnych przy pomocy wibromłota

Tymczasowe miejsce układania ścianek

Teraz wystarczy kilka ciężarówek do zasypania dziur wokół trybun.

Następnie ubijamy grunt i cieszymy się zakończonymi pracami

źródło: Roosevelta81.pl/projekt stadionu/betomax.pl/j-p.pl/polwar.pl
foto: Roosevelta81.pl