Poziom 0

Luty 2013

Na początek, jeśli ktoś byłby ciekawy, jak wygląda filar patrząc na niego od dołu.

Wjazd techniczny na murawę w narożniku północno-zachodnim. Taki sam znajduje się w narożniku południowo-zachodnim. Tędy w przyszłości będą przejeżdżać wozy bojowe straży pożarnej, karetki pogotowia oraz ciężarówki transportujące sprzęt sceniczny. Wjazdy pełnią również funkcje napowietrzającą murawę stadionu, które jest ważna dla jej żywotności.

Wóz pomagający w podnoszeniu drobnych ciężarów.

Metalowe pręty pomagające w pracach zbrojarskich.

Na drugim planie uzbrojony słup, który jest gotowy do transportu, zamontowania w odpowiednim miejscu i zalania betonem.

Pod sufitem znajdują się m.in. korytka na okablowanie obiektu.

Widok w kierunku zachodnim. W centralnej części widzimy słup, na którym spoczywa belka zębata. Z kolei o belkę zębatą po lewej stronie oparty jest rygiel, podtrzymujący stopnicę trybuny. Teraz powinniście już wiedzieć o czym czasem piszemy w stadionowych tekstach.

Kolejne spojrzenie w stronę zachodnią. U góry widzimy dalszą cześć belki zębatej, która ciągnie się poziomo przez całe zdjęcie.

U dołu zdjęcia zejście na poziom -1, który opiszemy niebawem. Widoczny również dźwig oraz otwór pod wentylator nawiewno-wywiewny. Kojarzycie to miejsce z poziomu +1? Jeśli nie, zobaczcie poprzedni wpis, będzie Wam łatwiej przestrzennie to sobie wyobrazić.

Jesteśmy dalej pod trybuna północną.

Na ziemi widzimy w niektórych miejscach kałuże. Świadczy to o nierównej powierzchni, ale spokojnie, tak ma być. Odpowiednie kąty nachylenia podłoża, wspomagają odwodnienie parkingu. W przyszłości będzie ono pokryte kilkoma warstwami, a to po czym będziemy jeździć samochodami nazywa się warstwą żywicy poliuretanowej. Oprócz tego, wzdłuż trybuny pomiędzy wytyczonymi miejscami do parkowania, zainstalowane zostanie odwodnienie liniowe.

Cały dwupoziomowy parking będzie podzielony na 10 stref pożarowych. Jedną taką strefę będą odgradzały dwie ściany ognioodporne. Na zdjęciu widzimy dwa otwory oraz ścianę pośrodku. Jest to właśnie jedna z wielu ścian ognioodpornych na działanie płomieni. Te dwa otwory na wypadek pożaru będą zasuwane przez dwie bramy pożarowe. Ma to za zadanie uniemożliwić rozprzestrzenianie się ognia oraz dymu. A teraz przykład: wybucha pożar w danej strefie. Następuje jej odizolowanie od reszty parkingu, poprzez zasunięcie 4 bram pożarowych. Obszar objęty pożarem jest zamknięty. Włączana jest instalacja nawiewno-wywiewna realizowana przez wentylatory. Następuje przedmuchanie zadymionej strefy, przez co dymu jest coraz mniej. W tym czasie przyjeżdża straż i gasi pożar. Kiedyś postaramy się opisać to bardziej szczegółowo.

Widok z placu wschodniego z poziomu 0. W przyszłości, po położeniu płyt filigranowych (stropu) na filarach, taki widok nie będzie możliwy. Zwróćcie uwagę na najwyżej położone poziome elementy konstrukcji dachu. Są to płatwie belkowe. Montuje się je pomiędzy dźwigarami, w miejscu łączenia dźwigara z odciągiem.

Pręty zbrojeniowe.

Ten szary długi element to płatew kratowa, czyli poziomy element dachu, który montowany jest pomiędzy dwoma dźwigarami głównymi.

Różne elementy konstrukcyjne dachu.

Pomost techniczny do obsługi oświetlenia i nagłośnienia obiektu z bliska.

Kilka zdjęć wcześniej wspominana płatew belkowa, tym razem w przybliżeniu.

Środkowy budynek kasowy nr 2 od środka. Na razie nie widać betonu, ukaże się po ściągnięciu szalunków. W tym miejscu będzie znajdowała się klatka schodowa.

Płyta typu filigran. Właśnie z takich segmentów powstaje strop poziomu 0, czyli podłoga poziomu +1 placu wschodniego. Po ułożeniu płyty na szalunkach stropowych (tych z żółtymi belkami, pamiętacie?), jest ona zbrojona prętami zbrojeniowymi, które ukazały się dziś na zdjęciach. Następnie wszystko jest zalewane betonem. Kolejny krok to położenie kilku warstw różnych materiałów m.in. paroizolacji bitumicznej, geowłókniny i na końcu betonowych płyt, po których będziemy chodzić. Właśnie tak powstanie promenada placu wschodniego.

Schodki górnych trybun. Zauważcie, że różnią się nieco od tych na dolnych poziomach. Różnica polega w ilości stopni. Te na górnym poziomie mają ich dwa, a na dolnej – jeden.

Wynika to z tego, że górny poziom trybun będzie bardziej stromy od dolnego, co poprawi komfort oglądania meczów. Co za tym idzie, stopnice poziomu górnego są ciut wyższe od tych na dolnej trybunie.

Element konstrukcji dachu, który od dołu jest przytwierdzony do betonowych kolumn, znajdujących się na koronie stadionu. Z kolei od góry wsuwany jest węzeł podporowy dźwigara, na którym spoczywa cały jego ciężar. Wszystko łączone jest za pomocą sworznia wbijanego w poziomy otwór.

Wracamy do środka. Widoczne są zbrojenia filarów.

W małym fragmencie po prawej części fotografii widoczny jest początek oraz koniec strefy pożarowej.

Również po prawej stronie widzimy dwa wejścia. Wewnątrz nich będą znajdować się pomieszczenia techniczne. W prawym wejściu będzie stacja transformatorowa, ale my wchodzimy do tego po lewej stronie.

Wchodzimy do środka i po lewej stronie kolejne 3 wejścia. Po kolei będą to: wentylatornia, pomieszczenie instalacji sanitarnej oraz pomieszczenie GSM. Po prawej stronie zauważamy jedno wejście do rozdzielni głównej niskiego napięcia. Idąc dalej korytarzem na zdjęciu, znajdziemy jeszcze troje innych drzwi po prawej stronie. Najpierw miniemy pomieszczenie UPS, następnie CPD, aż dojdziemy do pomieszczenia telefonii komórkowej.

Las szalunków stropowych, a co pod nimi? Zjazd dla samochodów z poziomu 0 na -1.

Przechodząc obok zjazdu, na zdjęciu po lewej stronie widzimy szyb windowy, wybudowany z myślą o niepełnosprawnych kibicach.

Kawałek belki zębatej. Przed i za nim posadowione są płyty kanałowe stanowiące w tym wypadku strop poziomu 0 i podłogę poziomu +1.

Kolejny metalowy las – jeszcze jedno spojrzenie na zjazd dla samochodów. Przypominam, że czerwone kropki na mini mapce poziomu 0 oznaczają miejsce zrobienia zdjęcia, a nie lokalizację fotografowanego obiektu.

Jedno z naroży, w narożniku południowo – wschodnim. Ładnie widać kawałeczek belki zębatej po lewej stronie, rygla oraz stopnic od dołu. Po filarach spływa zewsząd woda, gdyż nastąpił wzrost temperatury powietrza na zewnątrz co skutkowało topnieniem śniegu i lodu.

Murowania kilometrów ścian ciąg dalszy.

Ostatnie spojrzenie na narożnik południowo – wschodni i idziemy dalej. Po prawej stronie ulica Roosevelta.

Tym razem ulica Roosevelta po lewej tronie, a po prawej stronie zdjęcia widoczne pomieszczenie testów antydopingowych.

Ulica Roosevelta ponownie po stronie prawej. Po lewej stronie zdjęcia murowana ściana, a za nią tymczasowe szatnie dla zawodników. My stoimy w miejscu powierzchni handlowych pod sklepy.

Lipiec 2013

 

Zdjęcie przedstawia szacht techniczny, za którym kryje się podwójny szyb windowy

Wjazd na murawę dla karetek, straży pożarnej oraz wozów bojowych policji

Po lewej stronie wejście do magazynu sprzętu sportowego, natomiast po prawej stronie do pomieszczeń gospodarczych oraz drugiego magazynu. Wchodzimy przez wejście po lewej stronie

W przyszłości będzie tutaj ściana, a magazyn będzie wydzielony od pozostałej powierzchni parkingu. Jednak na dziś dzień nie postawiono jeszcze wszystkich ścian wewnętrznych

 

Jeden z wentylatorów służący do oddymiania parkingów. W przyszłości opiszemy jak działa taki system wentylacji.

Pomieszczenie rozdzielni głównej niskiego napięcia

Robimy krok w tył. Po prawej stronie w otworze w ścianie zamontowana zostanie brama przeciwpożarowa. Pod sufitem widoczne instalacje elektryczne oraz wentylacji

Szacht odpowiedzialny za wentylację parkingów

Klatka schodowa K4 prowadząca na poziom -1. Z parkingów poziomu 0 nie ma możliwości dostania się na trybuny stadionu. Po wyjściu z auta należy się kierować do klatek schodowych w budynkach kasowych i wyjść na poziom +1

Obracamy się za siebie, a oto co widzimy

Wejście do tej samej klatki schodowej od drugiej strony. W otworze w ścianie znajdą się drzwi o odporności ogniowej El 60

Idziemy w kierunku wschodnim i patrzymy się za siebie

Za murem po prawej stronie znajdzie się stacja transformatorowa

Za murem znajdzie się pomieszczenie telefonii

W miejscu “wyszczególnionym” na podłodze znajdzie się pomieszczenie separatora czyli miejsce, w którym następuje rozdzielenie (separacja) kilku substancji np. olei od reszty ścieków

Pierwszy z wjazdów/wyjazdów na parkingi podziemne

Instalacje wentylacji oplatające cały parking. Po lewej stronie zdjęcia widoczny prześwit czyli kolejna klatka schodowa K5

Za nami znajduje sie klatka schodowa K5

Winda W3 ułatwiająca poruszanie się osobom na wózkach

Z lewej strony wejście do garażów podziemnych od strony ulicy olimpijskiej. Po prawej stronie zdjęcia klatka schodowa. W przyszłości będzie ona otoczona murkiem z cegieł. Element ściany, w którym znajdą się drzwi jest wykonany z betonu ze względu na przepisy przeciwpożarowe. Klatki schodowe musza mieć odpowiednią wytrzymałość ogniowa, bo stanowią najważniejsze miejsce ewakuacji podczas pożaru

Szacht wentylacyjny, a za nim murowana ściana, za która kryje się stacja transformatorowa

Oto miejsce, z którego przyszliśmy

Stacja transformatorowa od środka, na ścianie widoczna instalacja uziemienia

Pod stropem widoczne instalacje wentylacji, kanalizacji oraz elektryczne

Znajdujemy sie w narożniku o czym świadczy szczególne ułożenie rygli

Za ścianą obecne pomieszczenia techniczne

Idziemy dalej w kierunku południowym

Mijamy kolejne instalacje

Przed nami miejsce na bramę przeciwpożarową

Przechodzimy przez bramę. Po lewej stronie lekki prześwit, jest to bezpośredni wjazd/wyjazd z ulicy Olimpijskiej na parking poziomu -1

Do czego służy ściana, która wyrosła na środku parkingu? Na poziomie 0 jest ona praktycznie bezużyteczna, natomiast gdyby się przenieść o kondygnację wzwyż, zobaczylibyśmy tą samą ścianę otoczoną schodkami. Warto nadmienić, że swój początek ma ona już na poziomie -1. Ściana nośna klatki schodowej musi mieć dobry fundament

Szacht wentylacyjny w budynku kasowym, który jest niezbędny do prawidłowej wymiany powietrza

Winda W1 w północnym budynku kas

Robimy kilka kroków w przód i widzimy klatkę schodową na poziom -1. Tam pójdziemy jutro

Teraz idziemy piętro wzwyż, zobaczyć co dzieje się na placu wschodnim

Ale wracajmy pod ziemię. Po lewej stronie zdjęcia widoczne łuny światła – to kolejne klatki schodowe znajdujące się w budynkach kas. Można też dostrzec bramy przeciwpożarowe

Pomieszczenie elektryczne. Jak widać, nie za wiele instalacji znajduje się w środku

Widok na wschodnią ścianę zewnętrzną parkingu podziemnego

Kolejny szacht wentylacyjny. Nie sięga on aż do poziomu -1 tak jak w skrajnych budynkach kasowych. Jego początek znajduje się na kondygnacji zerowej

Widok po zejściu klatką schodową. W oddali widoczna ściana nośna klatki schodowej, a funkcję jaką pełni przedstawiliśmy parę zdjęć wcześniej

Po lewej stronie mur z otworami na bramy przeciwpożarowe. Spójrzmy na sufit. W tym miejscu kończą się żelbetowe belki stropu

Szacht wentylacyjny skrajnego budynku kas. Jak widać przebija się on na poziom -1 o czym pisaliśmy wcześniej

Widok z okolic szachtu wentylacyjnego. Po prawej stronie widoczny mur z cegieł, za którym kryje się rampa dla samochodów łącząca oba poziomy parkingów

Kilka kroków w przód i spojrzenie w lewo

Wentylator strumieniowy

Z prawej strony szyb windowy, a za nią ściana nośna klatki schodowej wyższej kondygnacji

Przesuwamy się w kierunku zachodnim i patrzymy na południe

Idziemy jeszcze bardziej na zachód i wchodzimy do korytarza. Po prawej stronie pomieszczenie UPS a po lewej pomieszczenie instalacji sanitarnych

Wnętrze stacji transformatorowej

Widok skąd przyszliśmy

Po lewej stronie za murem znajdują się pomieszczenia przy pasażu handlowym od strony ulicy Roosevelta. Po prawej tronie pomieszczenie telefonii. Wchodzimy do otworu na drzwi po lewej stronie

Ukazuje nam się taki widok

Pomieszczenie gospodarcze pod trybunami

źródło: Roosevelta81.pl/projekt stadionu
foto: Roosevelta81.pl