Poziom +1

No to idziemy piętro wyżej i stawiamy słupy. Jak się to robi, opisywaliśmy szczegółowo w artykule numer 17, który pozwoli Wam przypomnieć sobie niezbędne informacje. Przeczytaliście? W takim razie przedstawiamy wszystkie słupy poziomu +1.

jak_to_jest_zrobione_025

Słupy C

 jak_to_jest_zrobione_144

Po lewej stronie na pierwszym planie, krótszy od pozostałych słup elipsy C

Wychodzi on z poziomu 0. Nie ma tutaj mowy o osobnym słupie na tym poziomie. Jest on nieco krótszy od pozostałych więc nie było sensu go przedzielać stropem. Poniżej prezentujemy dane tylko dla jego części z poziomfu +1, przez co całkowita długość słupa nie będzie równa z długością słupa na tym poziomie, grubością stropu oraz długością poziomego odcinka zbrojenia.

Przekrój poprzeczny: 60 x 60 cm
Całkowita wysokość słupa: 8,2 m
Wysokość słupa na poziomie +1: 2,6 m

Brak zakładki, gdyż słup nie jest przedzielony stropem poziomu 0. Jest również krótszy od pozostałych słupów na danym poziomie gdyż wynika to z konstrukcji rygla, którego podtrzymuje (patrz przekrój).

Długość zbrojenia znajdująca się w stropie poziomu +1: 0,19 m
Długość zbrojenia wystająca ponad strop poziomu +1: brak
Długość odcinka poziomego zbrojenia: 0,6 m
Ilość pionowych prętów zbrojeniowych: 14
Otulina prętów zbrojeniowych: 3 cm
Klasa betonu: C30/37

Słupy D

 jak_to_jest_zrobione_146

Przekrój poprzeczny: 80 x 60 cm
Całkowita wysokość słupa: 7,3 m
Wysokość słupa na poziomie +1: 3,8 m (w tym: 1,4 m dolnej zakładki)
Długość zbrojenia znajdująca się w stropie poziomu +1: 1,1 m
Długość zbrojenia wystająca ponad strop poziomu +1: 2,4
Ilość pionowych prętów zbrojeniowych: 22
Otulina prętów zbrojeniowych: 3 cm
Klasa betonu: C30/37

Słupy E

 jak_to_jest_zrobione_148

Po lewej stronie rząd słupów elipsy E

Przekrój poprzeczny: 120 x 60 cm
Całkowita wysokość słupa: 6,7 m
Wysokość słupa na poziomie +1: 3,8 m (w tym: 1,8 m dolnej zakładki)
Długość zbrojenia znajdująca się w stropie poziomu +1: 1,1 m
Długość zbrojenia wystająca ponad strop poziomu +1: 1,8 m
Ilość pionowych prętów zbrojeniowych: 18
Otulina prętów zbrojeniowych: 3 cm
Klasa betonu: C30/37

Słupy F

 jak_to_jest_zrobione_150

Słupy elipsy F zakończone stalowymi markami, do których przytwierdzone są odciągi dźwigarów

W słupach elipsy F na poziomie +1 następuje zwiększenie ilości prętów zbrojeniowych w stosunku do poziomu 0, co spowodowane jest wielkimi naprężeniami, jaki tworzyć będą odciągi dźwigarów. Słup jest nieco wyższy od pozostałych, gdyż utrzymuje on konstrukcję dachu. Na jego górze są przyspawane do zbrojenia kolumny specjalne marki. Do nich natomiast montuje się odciąg dźwigara.

Przekrój poprzeczny: 60 x 60 cm
Całkowita wysokość słupa: 4,85 m
Wysokość słupa na poziomie +1: 4,4 m (w tym: 1,8 m dolnej zakładki)
Długość zbrojenia znajdująca się w belce poziomu +1: 0,45 m
Długość zbrojenia wystająca ponad poziom +1: brak, gdyż na górze słupa przyspawane są do zbrojenia, mocowania trzymające odciąg dźwigarów (tzw. marki).
Ilość pionowych prętów zbrojeniowych: 22
Otulina prętów zbrojeniowych: 3 cm
Klasa betonu: C40/50

Belki żelbetowe poziomu +1

Teraz oczywiście należy stworzyć żelbetowe belki, na których spoczną płyty kanałowe oraz rygle. Na poziomie +1 wyglądają one nieco inaczej niż te, które znamy z poziomu 0.

 jak_to_jest_zrobione_121

Przedstawimy przekrój stadionu. Przypominamy, że zajmujemy się stropem poziomu +1.

Najpierw tworzymy zbrojenie żelbetowej belki, stawiając przy tym deskowania stropowe

Belkę mamy zazbrojoną, a deskowania stropowe również są gotowe

Spojrzenie z innej perspektywy

Teraz szczelnie układamy deskowania i można przystąpić do lania betonu

Po usunięciu deskowań, belki żelbetowe są gotowe. W przekroju poprzecznym mają one kształt odwróconej litery „T”, co przedstawia powyższe zdjęcie
(górny odcinek belki będzie betonowany wraz z zalewaniem stropu). Wymiary to: długość około-20,5 m, wysokość-1 m, szerokość-1,1 m u dołu i 0,6 m u góry.

Tą sama metodą tworzymy również belki poprzeczne, a tak wygląda z góry całość postawionej konstrukcji:

 jak_to_jest_zrobione_158

Strop poziomu +1

Po słupach i żelbetowych belkach pora na strop. Zgodnie z obietnicami przedstawimy bardziej szczegółowe dane dotyczące płyt kanałowych HC, tworzących stop poziomu +1.

W artykule numer 26 opisaliśmy dokładnie, w jaki sposób układa się ten typ stropów, dlatego dziś zajmiemy się samymi płytami kanałowymi. Pomiędzy żelbetowymi belkami umieszczane są w liczbie 10 sztuk. Na początku należy wspomnieć, że maja one różne grubości i rożne rozmiary. Strop poziomu +1 czyli podłoga poziomu +2 ma grubość 1,1 metra i składa się z płyt HC 400 i HC 500. Liczba oznacza wysokość elementu w milimetrach. Prefabrykaty zostały wykonane z betonu o minimalnej klasie C50/60. 160

Długość płyt kanałowych jest różna i zależy od miejsca, w którym będzie montowana. Przez projekt najczęściej jednak przewija się długość 9,96 metra, występująca na odcinkach gdzie nie ma narożników. W narożach jej długości są różne, gdyż im dalej na zewnątrz trybun, tym płyty muszą być dłuższe i grubsze.

Dzięki wewnętrznym kanałom powietrznym, których nie zalewa się betonem, płyty są lżejsze, a powstająca konstrukcja zyskuje właściwości dźwiękochłonne. Na powyższych zdjęciach pokazany montaż oraz sposób zamocowania płyt do specjalnych uchwytów. Po ułożeniu prefabrykatów, należy dozbroić je stalowa siatką i zalać betonem na grubość od 7 do 10 centymetrów. W ten sposób na całym poziomie zamontowano 441 płyt kanałowych HC.

Rygle i womitoria poziomu +1

W tym artykule dowiecie się kilku rzeczy o belkach głównych trybun, czyli ryglach poziomu +1. Jak się pewnie domyślacie, różnią się od tych z poziomu 0.

Na powyższym zdjęciu dokładnie widać jak on wygląda. Swoim górnym odcinkiem opiera się na żelbetowej belce, z której wystają pręty wchodzące w rygiel od spodu (ta sama sytuacja co na poziomie 0). W połowie rygla widoczny jest słup elipsy C.

Tutaj rygiel widziany z bliska

Womitoria

To inaczej wejścia na trybuny. Znajdują się na poziomie +1 oraz na +3. Łącznie na całym stadionie jest ich jest 48, z czego poziom dolny trybun stanowi 20. 12 lipca 2012 roku zaobserwowano ułożone zbrojenie pierwszego z nich, co zostało uwiecznione na zdjęciu. Więc jak się to robi?

Punkt pierwszy-ułożenie zbrojenia, które można ułożyć na deskowaniu, lecz nie jest to konieczne. Najpierw zaznaczając kredą na deskowaniu odpowiednie szerokości rozkładu, ustawia się na nich pręty pionowe, a następnie zaczynając od dołu łączy się z nimi pręty poziome

Tak wygląda konstrukcja stalowa womitorium ułożona na deskowaniu

A tak wygląda ona bez deskowania, gdyż prace te nie wymagają deskowania

Teraz już musimy założyć deskowanie, bo kolejny etap to lanie betonu. Na zdjęciu widoczna odlana jedna ze ścian womitorium, na której widoczne są charakterystyczne schodki, czyli miejsca położenia stopnic.

Po uzyskaniu odpowiedniej trwałości betonu, można zdjąć deskowania i cieszyć się nowymi womitoriami

Stopnice dolnego poziomu trybuny

Dolny poziom trybun mamy prawie gotowy. Brakuje jeszcze stopnic, czyli podłogi trybun, które zamontujemy na ryglach.

Stopnice w przyczepie ciężarówki umieszczone na specjalnych kozłach

Wszystkie stopnice wykonane są z betonu C35/45 W8 F150, gdzie liczba po F oznacza stopień mrozoodporności betonu (zakres F25- F300).  Dodatkowo stopnice zazbrojono stalą klasy AIIIN oraz A0. Podobnie jak rygle, na stadion przyjeżdżają one w ciężarówce, gotowe do zamontowania. Prefabrykaty mają różne wymiary. Najczęściej występująca stopnica na dolnym poziomie trybun ma 10,6 metrów długości, około 1,3 metra wysokości oraz 2,6 metra szerokości i waży aż 17,54 tony.

Oznaczona stopnica, a na jej górze stalowy dybel

Każdy prefabrykowany element trybun jest odpowiednio oznaczony. Na etykiecie znajdziemy dane takie jak:
– nazwa i adres producenta (PHP Gralbet z Gralewa)
– logo CE, czyli deklaracja producenta o spełnionych dyrektywach przez dany produkt, dotyczących bezpieczeństwa użytkowania, ochrony zdrowia i środowiska itp.
– zastosowaną klasę betonu i stali zbrojeniowej
– data produkcji prefabrykatu (16.02.2013)
– adres zamawiającego
– numer stopnicy z rysunku projektowego

Etykieta zawiera jeszcze kilka innych danych, których niestety nie udało się odczytać.

Układanie stopnic

Jak już wspomnieliśmy przyjeżdżają one w ciężarówkach. Następnie, albo są układane bezpośrednio z tira, albo składowane na placu budowy. Montażem zajmowały się dwa dźwigi samojezdne: Terex Demag AC 200-1 lub Terex Demag AC 500-1. Z powodu możliwości podniesienia większego ciężaru, głównie uczestniczyła w pracach popularna „pięćsetka” zwana tez przez niektórych „seniorem”. Jego młodszy brat „junior” układał prefabrykaty w lepiej dostępnych miejscach. Pamiętajmy, że im dźwig bardziej ma wysunięte ramię, tym może podnieść mniejszy ciężar.

Przygotowanie rygli do montażu stopnic

W życiu nie ma tak łatwo, dlatego przed położeniem stopnicy, należy jeszcze dodatkowo przygotować rygle. Najpierw rozłożymy więc podkładki przesuwne i nie przesuwne. Działa to prawie na takiej samej zasadzie jak w artykule numer 26 w akapicie „Płyty kanałowe typu HC”.

Nim podniesiemy prefabrykat dźwigiem, należy jeszcze nałożyć odpowiednie podkładki w miejscu jej styku z ryglem. Przedstawmy więc jedną z technik. Wyobraźmy sobie, że mamy dwa rygle i chcemy zamontować na nich stopnicę. Na gołą powierzchnie belki głównej trybun, należy punktowo nałożyć podkładki. Na jednym z rygli układamy podkład przesuwny, a na drugim nieprzesuwny. Za nimi znajdują się jeszcze specjalne otwory, w które wchodzą stalowe dyble stopnicy.

Przedstawmy jeszcze raz to zdjęcie. Na górze stopnicy leży stalowy dybel. Montuje się go od spodu każdej stopnicy po obu jej końcach. I tak dybel wchodzący w otwór za podkładką przesuwną, mocujemy wpierw pod stopnicę przy pomocy zaprawy oraz pianki montażowej, w której będzie on zagłębiony. Należy nadmienić, że zaprawa nie styka się ze stalowym dyblem, gdyż uniemożliwiałby mu poruszanie się. Z kolei dybel znajdujący się za podkładem nieprzesuwnym, montujemy pod stopnicę tylko na zaprawę.

No dobra, mamy to w końcu za sobą. Pora na umiejscowienie stopnicy na swoim miejscu. Średni czas montażu jednej to około 15 minut jeśli wszystko szło w miarę sprawnie. Robotnicy często korzystali z łomów, aby stopnica weszła dokładnie na swoje miejsce.

Przypatrzmy się stopnicy na powyższym zdjęciu. Po prawej stronie fotografii widzimy na niej wgłębienie. Natomiast po lewej nieco wystającą część betonowego elementu. Jak się pewnie domyślacie, układając stopnice jedna na drugą, będą się one idealnie zazębiać. Pierwszy historyczny montaż stopnicy odbył się 17 lipca 2012 roku w północnej części trybuny wschodniej.

źródło: Roosevelta81.pl/projekt stadionu/heidelbergcement.com
foto: Roosevelta81.pl