Pozostałe prace

Ściany wewnętrzne

Najważniejsze już gotowe, mamy postawiony szkielet konstrukcji. Teraz ponownie zajmiemy się ścianami, tyle że wewnętrznymi.

Przy okazji wznoszenia ścian zewnętrznych, co już kiedyś opisywaliśmy, warto dodać, że są one wykonane z betonu C30/37 W8 i zbrojone prętami ze stali AIIIN. Zewnętrzne ściany fundamentowe o grubości 30 cm zamocowano w płycie fundamentowej i oparto je przegubowo na stropie. Powierzchnię zewnętrzną ścian zaizolowano przed wodami gruntowymi oraz zabezpieczono folią kubełkową, która uchroni izolację podczas zasypywania.

Kawałek izolacji oraz folia kubełkowa

Ściany wewnętrzne wykonano z betonu C30/37 i są to np. ściany zbiorników retencyjnych czy też szachtów wentylacyjnych. Oprócz ścian wykonanych z betonu znajdziemy jeszcze ściany wewnętrzne murowane. Wykonano z nich pozostałe pomieszczenia takie jak np. pomieszczenia techniczne, oddymiania, elektryczne. Elementy murowe wykonano z bloczków Ytong, Silka lub AmerBlok. Teraz przedstawimy jak wygląda rozmieszczenie ścian na naszym stadionie.

 jak_to_jest_zrobione_213

Poziom -1. Elewację zaznaczono linią kreska-kropka

 jak_to_jest_zrobione_214

Poziom 0.

 jak_to_jest_zrobione_215

Poziom +1. Linią kreskowaną zaznaczono elementy metalowe

 jak_to_jest_zrobione_216

Poziom +2. Linią kropkowaną zaznaczono elementy szklane. Koniec promenady znajdującej się pod trybunami zaznaczono grubą kreską dla zaznaczenia konturów stadionu. Promenada w rzeczywistości zakończy się metalową balustradą.

 jak_to_jest_zrobione_217

Poziom +3

Klatki schodowe, windy

Ostatnio poznaliśmy jak będą rozmieszczone ściany na poszczególnych kondygnacjach stadionu. Dziś pora na kolejne wyzwanie, przyjrzymy się m.in. jak wznoszono klatki schodowe oraz windy.

Na początku musimy przedstawić dwa warianty. Klatki schodowe podzieliliśmy na znajdujące się na parkingach oraz te na trybunach. W I etapie budowy nie będzie możliwości dostania się klatką schodową z poziomów -1 oraz 0 bezpośrednio na trybuny. Przedstawmy rzuty trybun z góry:

 jak_to_jest_zrobione_213

Poziom -1

 jak_to_jest_zrobione_214

Poziom 0

 jak_to_jest_zrobione_215

Poziom +1

 jak_to_jest_zrobione_216

Poziom +2

 jak_to_jest_zrobione_217

Poziom+3

Klatki schodowe parkingów
Z kondygnacji -1 możemy dostać się poziom wyżej za pomocą 6 klatek schodowych. Będąc na poziomie 0 musimy wyjść z obiektu i udać się na poziom +1 placu wschodniego. Istnieje również druga opcja: idąc parkingiem udajemy się do jednej z trzech klatek schodowych znajdujących się w budynkach kas, które bezpośrednio zaprowadzą kibiców na plac wschodni. Stamtąd możemy się już udać do odpowiednich bramofurtów, których znajdziemy 48. Dla tych wszystkich którzy lubią symbolikę lub mają słaba pamięć podpowiadamy, że liczbę tą łatwo zapamiętać, gdyż jest ona końcówką daty założenia naszego Klubu.

Klatki schodowe trybun
Będąc już na poziomie +1, albo wchodzimy na trybuny, albo ponownie korzystamy z klatek schodowych (innych niż te znajdujące się na parkingach) gdzie możemy ich znaleźć 14. Hmm i znowu symbolika, tym razem 14 krotnego Mistrza Polski. Należy mieć jednak na uwadze, że gdy dojdzie trybuna główna, liczba ulegnie zwiększeniu.

Windy
Na ternie stadionu znajdziemy 5 wind, które w głównej mierze pomogą osobom niepełnosprawnym wydostać się z parkingów podziemnych na trybuny. Dwie z nich znajdujące się w budynkach kas placu wschodniego przeznaczone będą dla wszystkich kibiców, natomiast pozostałe zarezerwowane będą dla osób niepełnosprawnych, które na trybuny będą transportowane w asyście ochrony, jak napisane jest w projekcie.

Jak powstawały klatki schodowe z windami?
No to teraz przedstawimy jak robiono klatki schodowe i windy. Odpuścimy opisywanie każdego etapu po kolei, gdyż betonowanie było wielokrotnie przerabiane, dlatego spójrzmy na poniższe zdjęcia.

Najpierw wznosimy ścianę nośną i układamy deskowania, aby utworzyć podłogę półpiętra oraz schodki i zalewamy betonem. Ściana nośna klatki schodowej swój początek ma na poziomie -1 parkingu podziemnego. Jeśli zaparkujecie tam auto i zobaczycie ni stąd ni zowąd ścianę, która do niczego nie służy, to pewnie nad nią znajduje się klatka schodowa

Równocześnie mocujemy deskowania wewnętrzne szybu windowego i układamy na nich zbrojenie, po czym przykrywamy je kolejną warstwa deskowań zewnętrznych. Teraz do środka lejemy beton

Pierwszy poziom zrobiony, teraz pora na wydłużenie ścianki nośnej klatki schodowej

Stawiamy kolejne deskowania i odlewamy następne piętro, powtarzając cały proces

Szyb windowy pnie się do góry

Jeszcze tylko kawałek ścianki nośnej klatki schodowej

Czekamy, aż beton odpowiednio stwardnieje, ściągamy szalunki i ukazuje Nam się klatka schodowa

Schodki trybun, miejsca dla niepełnosprawnych

Dzisiaj nadeszła pora na kolejne schodki. Przyjrzymy się tym zamontowanych na stopnicach oraz przypomnimy parę informacji o miejscach dla osób niepełnosprawnych.

Jak już kiedyś wspominaliśmy, schodki umiejscowione na górnym poziomie trybun różnią się nieco od tych znajdujących się na dolnej kondygnacji. Te pierwsze są wyższe i posiadają dwa stopnie.

Schodki górnego poziomu trybun

Schodki dolnej kondygnacji

Ich montaż jest bardzo prosty. Najpierw żuraw dostarcza schodki w odpowiednie miejsce trybun. Każdy schodek posiada od spodu dwa otwory do których wkręca się specjalne śruby, wchodzące do otworów w stopnicy. Po ułożeniu ich we właściwym miejscu, schodki należy wypoziomować używając stalowych podkładek, a pustą przestrzeń należy wypełnić podlewką cementową. Natomiast przestrzeń pomiędzy czołem stopnia a stopnicy uzupełniamy masą plastyczną na całej długości styku.

Miejsca dla niepełnosprawnych
Niepełnosprawni mają specjalnie wydzielone miejsca parkingowe w podziemiach stadionu. Samochody będą mogli zaparkować tuz przy widach, dzięki którym dostaną się na trybuny. Dla tych którzy nie przyjadą autami, przygotowano od strony wschodniej obiektu specjalne rampy wjazdowe dla wózków inwalidzkich. Po ich pokonaniu będzie już tylko prosta droga na trybuny.

Popatrzmy na womitorium. Po jego obu stronach znajdują się betonowe elementy (pomiędzy nimi biegnie niebieska rurka), z których odchodzą schodki. Od nich, patrząc w dół trybun, zamontowano jeszcze po 2 schodki z każdej ze stron. Właśnie pomiędzy nimi, a główną osia schodków, umieszczone zostaną podesty dla osób niepełnosprawnych, po jednym z każdej ze stron. Wydzielono 56 specjalnych miejsc – podestów w ramach pierwszego etapu budowy. Warto dodać, że 1 podest pomieści dwie osoby niepełnosprawne oraz dwoje opiekunów.

jak_to_jest_zrobione_231

Spójrzmy co dotychczas udało nam się zrealizować. Warto zwrócić uwagę na zaznaczone miejsca dla osób poruszających się na wózkach

Uszczelnienia przerw dylatacyjnych

Przerwy dylatacyjne rozłożone są równomiernie na całym stadionie. Są one niezbędne w tego typu konstrukcjach i służą, aby przenosić obciążenia, naprężenia w obiekcie. Tym bardziej na Śląsku, w obszarach gdzie obecne są stare chodniki po eksploatacji górniczej, ziemia może nieco się poruszać. Problem ten jednak nie dotyczy naszego stadionu.

W I etapie budowy cały stadion możemy podzielić na 9 osobnych części, oddzielonych od siebie przerwami dylatacyjnymi. To tak jakby przeciąć obiekt od poziomu +4 do -1. Poniżej przedstawiamy gdzie znajdują się owe łącznia obiektu, zaznaczyliśmy je grubą przerywaną linią.

 jak_to_jest_zrobione_233

Opiszmy więc jak wygląda przekrój takiej przerwy dylatacyjnej. Najczęściej występuje taka sytuacja jak na pierwszym zdjęciu w artykule. Zauważamy w konstrukcji specjalna bruzdę, która może być wypełniona np. styropianem czy kitem. Do tej przerwy montuje się również podkładki o których już kiedyś wspominaliśmy. Całość może być przykryta taśmą uszczelniającą, aby do środka nie dostała się woda. Przerwy dylatacyjne stropu czy podłogi wyglądają nico inaczej niż ta przedstawiona na zdjęciu lecz spełniają ta sama funkcję.

Dylatacja trybun

Przedstawimy jeszcze jeden rodzaj przerwy dylatacyjnej, która tym razem znajduje się pomiędzy stopnicami trybun, dokładnie w tych miejscach przedstawionych na rzucie poziomu+4.

Na powyższym zdjęciu widoczni są pracownicy zakładający uszczelnienie na dylatację w stopnicach. Powyżej nich widoczna przerwa pomiędzy elementami trybun, natomiast poniżej pracowników, gotowe uszczelnienie.

Najpierw należy wywiercić otwory w stopnicach, następnie nałożyć gumową izolację i wszystko przykręcić śrubami ze specjalnymi podkładkami.

Uszczelnienie gotowe. Zwróćcie uwagę na śruby podtrzymujące podkładki. Te po prawej stronie są wkręcone w specjalne poziome otwory, przez co cała konstrukcja może się poruszać.

Ścianki oporowe trybun

Przenosimy się na bieżnię, bowiem tam czekają nas prace związane z ułożeniem ścianek oporowych trybun, na których zamontowane zostaną barierki oddzielające kibiców od murawy.

Najpierw należy wykopać dziurę w ziemi, do której wpuszczony zostanie żelbetowy murek oporowy

Następnie wylewamy cienką warstwę betonu, aby murek miał się na czym oprzeć i stawiamy żelbetowa ściankę za pomocą dźwigu

Teraz wystarczy zasypać powstały wykop i cieszyć się dobrze wykonana pracą

Schodki pomiędzy murawą a trybunami

Schemat postępowania jest taki sam jak w przypadku żelbetowego murku. Schodki są wkopane w ziemię i stoją na warstwie cienkiego betonu. Będą one używane tylko w razie konieczności ewakuacji kibiców z trybun.

Teraz pora na wstawienie ram okiennych oraz szyb. Przedstawimy również jak będą wyglądały balustrady na naszym obiekcie.

W pierwszym etapie budowy stadionu szklane elementy możemy napotkać:

– po stronie południowej obiektu w miejscu pasażu handlowego
– na poziomie +2, który zakończony będzie szklaną powierzchnią
– na poziomie +4 gdzie znajdziemy szklane barierki

W celu zamontowania ram okiennych należy je najpierw przymocować do podłoża…

… oraz do sufitu

Tak właśnie prezentują się ramy okienne w miejscu pasażu handlowego

Wstawiamy szyby

Podobny sposób montażu zastosowano na poziomie +2

Teraz należy wprawić szyby w aluminiowe ramy. Szklana fasada między poziomami trybun wykonana jest z bezpiecznego szkła, a szyba posiada właściwości antywłamaniowe (klasa P4). Szyba klasy P4 składa się z dwóch tafli szkła o grubości 4mm, połączonych ze sobą czterema foliami PVB o grubości 0,38 mm, dzięki czemu jest ona odporna na przebicie i rozbicie tępym lub ostrym narzędziem.

Trochę inaczej wygląda sprawa na poziomie +4, gdzie szyby montuje się między dwa prowadniki, które zamocowane są tylko do żelbetowej konstrukcji trybun

Barierki

Nie będziemy sie tutaj rozpisywać. Wszystkie szczegóły zawierają rysunki, które przedstawiamy poniżej. Warto jednak zwrócić uwagę, że parę rzeczy się pozmieniało w stosunku do rysunków projektowych. Wykonawca ma prawo zmieniać materiały, lecz muszą one być równie dobre lub lepszej jakości.

jak_to_jest_zrobione_250jak_to_jest_zrobione_251jak_to_jest_zrobione_252jak_to_jest_zrobione_253jak_to_jest_zrobione_254jak_to_jest_zrobione_255

Tereny zewnętrzne

Opuśćmy teraz trybuny i udajmy się na tereny zewnętrzne. Tam również znajdziemy kilka obiektów wartych opisania.

Na plac wschodni oraz pasaż handlowy prowadzą żelbetowe schody i rampy dla niepełnosprawnych wykonane bezpośrednio na gruncie, co oznacza że w tych miejscach niezbędna jest wylewka chudego betonu C12/15.

Pasaż handlowy
Pokonując 27 schodków w dół, od strony ulicy Damrota, znajdziemy się na pasażu handlowym. Murek oporowy znajdujący się na południowej stronie obiektu składa się z 3 części. Najgrubsza z nich (bliżej strony wschodniej) o długości 78 m, będzie gruba na 3,6 m. W 1/4 jej długości znajdą się kolejne schody z kładką o szerokości 8,7m prowadzące od ulicy Roosevelta na plac wschodni poziomu +1.

Miejsce łączenia schodów z placem wschodnim na poziomie +1. Widoczna belka, na której będą opierać się schody.

Środkowa część murku oporowego zajmująca kolejne 116 m ma grubość 2,6 m. Z kolei ostatni element na długości 16,7m ma grubość  1,7m.

Kładki dla pieszych
Zaprojektowano je w zachodniej części obiektu. Tą po stronie północnej przeznaczono dla kibiców drużyny przyjezdnej. Natomiast żelbetowa kładka po stronie południowej służy jako dojście na sektory dla kibiców gospodarzy. Jedna składa się z klatki schodowej posiadającej 34 schodki oraz kładki o szerokości 3,8 m oraz długości ponad 20 metrów, prowadzącej na poziom +1. Pod nią znajduje się ulica prowadząca na miejsca parkingowe za trybuną zachodnią. Głównymi elementami nośnymi kładki są belki pełniące również funkcje balustrad chroniących przed upadkiem z wysokości.

kladka2_goscie

Miejsce łączenia kładki dla kibiców drużyny przyjezdnej z placem na poziomie +1

Dźwigary główne dachu

Wracamy na trybuny. Dziś czeka nas montaż dachu oraz przyswojenie kilku niezbędnych pojęć, o których już kiedyś słyszeliście.

Konstrukcję stalową dachu wykonano w Siedlcach. 26 listopada, we wczesnych godzinach porannych, na stadion zawitały 3 czerwone tiry ze specjalnie zapakowanymi dźwigarami, które przywieziono w dwóch częściach. Pierwsza i druga ciężarówka przywiozły po dwie części, z czego jeden tir był obciążony elementami o łącznej masie ponad 20 ton. Całkowita długość ciężarówki sięgała około 26 metrów, szerokość to prawie 5 metrów. Trzeci tir przyjechał z czterema częściami o wadze ponad 15 ton, a jego długość wynosiła około 21 metrów. W sumie na stadionie znalazły się 4 kompletne dźwigary dachu, które po zmontowaniu na ziemi powędrują w górę, stanowiąc złożoną strukturę dachu.

Dźwigar główny z odciągiem
Jak już wspomnieliśmy, jeden dźwigar na plac budowy przywożono w dwóch częściach, a następnie skręcano na miejscu. Łącznie po wybudowaniu kompletnych trybun znajdzie się ich 65 sztuk. Waga jednego dźwigara w najcięższej opcji to 13,9 tony. Są to najcięższe elementy konstrukcji dachu. Prześledźmy teraz jak wygląda proces umiejscowienia dźwigara na swoim miejscu w osi stadionu nr 57. Dźwigary w zachodnich narożnikach obiektu posiadają krótsze odciągi niż pozostałe. Jest to wymuszone konstrukcją przyszłej trybuny głównej.

Dźwigar wraz z jego odciągiem jest łączony w jedną całość

Za pomocą dźwigu samojezdnego podnosimy go w górę

Pracownicy są przygotowani na swoich miejscach. Zdjęcie górne przedstawia pracownika obok kolumny na poziomie +4, natomiast fotografii na dole do miejsce połączenia się odciągu dźwigara ze stalową marką

Marka łącząca odciąg dźwigara z konstrukcją żelbetową

Operacja ta wymaga wiele precyzji i dokładności. Dźwigar najpierw łączony jest ze stalową marką, przymocowaną do żelbetowej konstrukcji kolumny poziomu +4

Następnie przy pomocy młotów, wciągnika ręcznego (rukcuku) i innych tego typu narzędzi, należy umiejscowić dźwigar w docelowym miejscu

Dźwigar na swoim miejscu

Ostatnio prześledziliśmy proces układania dźwigarów głównych, teraz nadeszła pora, aby przedstawić pozostałe elementy stalowe dachu. Montowano je ze zwyżek z górnego poziomu trybun bądź z poziomu murawy. Elementy łączono ze sobą za pomocą śrub, bądź w niektórych przypadkach spawano.

Płatwia kratowe

To poziome kratownice montowane pomiędzy dwoma dźwigarami głównymi. Najcięższa waży 606 kilogramów.

Pławia belkowe

Poziome elementy łączące dwa sąsiednie dźwigary główne. Znajdują się po ich zewnętrznej stronie.

Stężenia

Rozpoznamy je głównie po krzyżujących się ze sobą elementach

Pomost techniczny

Będzie służył do ustawienia i napraw oświetlenia oraz nagłośnienia stadionu

Ruszt pod poliwęglan

Widoczny ruszt pod poliwęglan przy wewnętrznej stronie dachu oraz punktowo montowane pomosty techniczne. Połacie dachowe będzie pokryte dwoma rodzajami materiałów. Jednym z nich będzie blacha trapezowa (od pomostów technicznych w prawo), a drugim poliwęglan (od pomostów technicznych w lewo). Ta przezroczysta cześć dachu jest niezbędna dla prawidłowego nasłonecznienia murawy stadionu.

Poniżej przedstawiamy rysunek podsumowujący całość pojęć:

Elewacja

Mając gotową konstrukcję żelbetową oraz dachu, pora wziąć się za montaż elewacji. Jednocześnie tym samym kończymy cykl przedstawiający budowę naszego stadionu.

W celu zamontowania poziomych rurek stanowiących elewację należy uprzednio wykonać tzw. podkonstrukcję stalową elewacji, która jest przytwierdzona do odciągów dźwigara.

Najpierw należy poskładać części elewacji na ziemi, a następnie zamontować przy pomocy dźwigu do odciągu dźwigara. Niektórzy ten element określają ”bananem”. U góry łączy się go z odciągiem dźwigara, a na dole z konstrukcją żelbetową, co widoczne jest na zdjęciu

Mając zamontowane ”banany”, należy zagęścić podkonstrukcję elewacji elementami stalowymi według projektu stadionu

Teraz wystarczy zamontować właściwą elewację, którą stanowią poziome rurki w kolorze czarnym. Na plac budowy przyjeżdżają one w specjalnych paczkach i są składane na miejscu w segmenty. Ot cała filozofia, jednak w praktyce ten etap budowy zajmuje sporo czasu.

źródło: Roosevelta81.pl/projekt stadionu
foto: Roosevelta81.pl