Poziom -1

Jak postawić słupy?

Mając wykonaną płytę fundamentową, pora na postawienie słupów, lecz najpierw przedstawimy trochę wstępu teoretycznego.

Jak widać na pierwszym zdjęciu, z konstrukcji płyty fundamentowej wystają pręty, które są odpowiednio zazbrojone pod grubą warstwą betonu. Aby postawić słup, należy jego szkielet złożony z prętów przymocować do wystających elementów stalowych z płyty fundamentowej. Jak więc zrobić taki szkielet?

Od zbrojenia do rozszalowania
Do wykonania  słupów użyto stali klasy A-0 oraz A-IIIN o czym szerzej pisaliśmy tutaj. Szkielety słupów można zmontować na dwóch lub trzech kozłach. Na nich układa się poziomo dolne pręty zbrojeniowe, na które nakłada się strzemiona i rozsuwa je zgodnie z rysunkiem projektowym, łącząc z prętami np. drutem wiązałkowym. Cały szkielet słupa odwracany jest na kolejny bok, po czym następuje powtórzenie całej operacji łączenia elementów.

Po lewej stronie strzemiona, a po prawej szkielet słupa

Mamy już szkielet słupa, teraz należy go połączyć z prętami wystającymi z płyty fundamentowej. Można to zrealizować poprzez zespawanie lub przywiązanie drutem elementów.

Spawanie szkieletu słupa. U jego góry widać również podkładki dystansowe

Należy również przymocować do zbrojenia krążek dystansowy spełniający funkcję jego otuliny, która jest wymagana ze względu na trwałość konstrukcji o czym możemy dokładniej przeczytać w tym miejscu.

Kolejny etap to założenie deskowania na słup. Na zdjęciu widoczne dwie części szalunku pod kolumny

Słup tuż przed założeniem deskowania. Widoczne białe punkty na zbrojeniu, które pełnią rolę dystansów

Po założeniu szalunków pora na betonowanie, które realizowane jest przez kosz z lejem zsypowym zawieszonym na dźwigu. Mieszanka ta musi dojrzeć przez określony czas.

[youtuber youtube=’http://www.youtube.com/watch?v=ld1aJ9OS88I’]

Następne zadanie to rozszalowanie słupa oraz wyposażenie go w np. specjalną podkładkę, co widoczne jest na początku filmiku.

Natomiast jeśli warunki atmosferyczne nie sprzyjają osiągnięciu odpowiednich parametrów przez beton, wtedy należy pomóc procesowi poprzez zasłonięcie go plandeką.

Słupy poziomu -1

jak_to_jest_zrobione_025

Słupy A, B

 jak_to_jest_zrobione_052

Po lewej stronie widoczny jeden z słupów elipsy A, który przedziela ścianę na krótsze odcinki. Po prawej stronie mur, którego nie zaznaczyliśmy na rzucie, aby nie wprowadzać zbędnych rzeczy.

Przekrój słupa to kwadrat o boku 60 cm. Całkowita długość słupa (w zasadzie jego zbrojenia), mierząc od podłogi poziomu -1, to 4,65 m. Przy czym sam poziom -1 jest wysoki na 2,8 m. Skąd się bierze ta wartość? Jak wspominaliśmy wcześniej, zbrojenia słupów kolejnych poziomów muszą na siebie zachodzić i się zazębiać, aby konstrukcja była mocna. Więc wartość 4,65 jest to składowa: długości słupa na poziomie -1, grubości stropu oraz tej tzw. zakładki, która musi wystawać ponad poziom 0, aby nałożyć na nią kolejne zbrojenie słupa. Przedstawimy to graficzne jak dalej wygląda sytuacja na poziomie 0:

Jak zauważyliście jest jeszcze element u dołu słupa zaznaczony na zielono. Domyślacie się co to takiego? Tak, we wnętrzu znajdziemy zbrojenie słupa z poziomu -1, na który nałożone jest zbrojenie kolumny z poziomu zero (cały czas pamiętamy o zakładce), proste prawda? Ok, wracamy na poziom -1. Słup wysoki jest na 2,8 m, z czego od dołu posiada 1,4 m zakładki, gdyż musimy go połączyć ze zbrojeniem wystającym z fundamentów.

Przekrój poprzeczny: 60 x 60 cm
Całkowita wysokość słupa: 4,65 m
Wysokość słupa na poziomie -1: 2,8 m (w tym: 1,4 m dolnej zakładki)
Długość zbrojenia znajdująca się w stropie poziomu -1: 0,45 m
Długość zbrojenia wystająca ponad strop poziomu -1 (czyli dolna zakładka zbrojenia na poziomie 0): 1,4 m. Sytuacja ta dotyczy tylko słupów z elipsy B. Słupy elipsy A mają taką sama długość zbrojenia, lecz zamiast zakładki na poziom 0, są one zakrzywione w strop i nie wystają ponad poziom 0, gdyż słupy elipsy A, nie występują na poziomie 0.
Ilość pionowych prętów zbrojeniowych: 20
Otulina prętów zbrojeniowych: 3,5 cm
Klasa betonu: C30/37

Słupy C

 jak_to_jest_zrobione_055

Na pierwszym planie słup elipsy C, a na drugim słup B. Słup A znajduje się za murowana ścianą, za którą będzie zlokalizowane pomieszczenie elektryczne.

Przekrój poprzeczny: 60 x 60 cm
Całkowita wysokość słupa: 4,65 m
Wysokość słupa na poziomie -1: 2,8 m (w tym: 1,4 m dolnej zakładki)
Długość zbrojenia znajdująca się w stropie poziomu -1: 0,45 m
Długość zbrojenia wystająca ponad strop poziomu -1 (czyli dolna zakładka zbrojenia na poziomie 0): 1,4 m
Ilość pionowych prętów zbrojeniowych: 20
Otulina prętów zbrojeniowych: 4 cm
Klasa betonu: C40/50

Słupy D

 jak_to_jest_zrobione_057

W centralnej części zdjęcia rząd słupów D

Przekrój poprzeczny: 80 x 60 cm
Całkowita wysokość słupa: 4,65 m
Wysokość słupa na poziomie -1: 2,8 m (w tym: 1,4 m dolnej zakładki)
Długość zbrojenia znajdująca się w stropie poziomu -1: 0,45 m
Długość zbrojenia wystająca ponad strop poziomu -1: 1,4 m
Ilość pionowych prętów zbrojeniowych: 22
Otulina prętów zbrojeniowych: 3,5 cm
Klasa betonu: C40/50

Słupy E

 jak_to_jest_zrobione_059

Najmasywniejsze kolumny na stadionie to słupy elipsy E widoczne na zdjęciu.

Przekrój poprzeczny: 120 x 60 cm
Całkowita wysokość słupa: 5,05 m
Wysokość słupa na poziomie -1: 2,8 m (w tym: 1,8 m dolnej zakładki)
Długość zbrojenia znajdująca się w stropie poziomu -1: 0,45 m
Długość zbrojenia wystająca ponad strop poziomu -1: 1,8 m
Ilość pionowych prętów zbrojeniowych: 22
Otulina prętów zbrojeniowych: 4 cm
Klasa betonu: C30/37

Słupy F

 jak_to_jest_zrobione_061

Kolejny słup w ścianie (lecz tym razem zewnętrznej) podziemnego garażu

Przekrój poprzeczny: 60 x 60 cm
Całkowita wysokość słupa: 5,05 m
Wysokość słupa na poziomie -1: 2,8 m (w tym: 1,8 m dolnej zakładki)
Długość zbrojenia znajdująca się w stropie poziomu -1: 0,45 m
Długość zbrojenia wystająca ponad strop poziomu -1: 1,8 m
Ilość pionowych prętów zbrojeniowych: 18
Otulina prętów zbrojeniowych: 4 cm
Klasa betonu: C40/50

Słupy G’ i G

 jak_to_jest_zrobione_063

Po lewej stronie kilka słupów rzędu G.

Przekrój poprzeczny: 50 x 50 cm
Całkowita wysokość słupa: 4,25 m
Wysokość słupa na poziomie -1: 2,8 m (w tym: 1 m dolnej zakładki)
Długość zbrojenia znajdująca się w stropie poziomu -1: 0,45 m
Długość zbrojenia wystająca ponad strop poziomu -1: 1 m
Ilość pionowych prętów zbrojeniowych: 12
Otulina prętów zbrojeniowych: 4 cm
Klasa betonu: C30/37

Ściany

Mamy już podłogę oraz słupy, pora zamykać poziom -1. Wiecie już czym się zajmiemy? Pora na ściany.

Zbrojenia

Stojąc na płycie fundamentowej, na jej końcach zauważymy pionowe wystające pręty.

Na powyższym zdjęciu w lewym dolnym rogu zbrojenie płyty fundamentowej, a w centralnej części wspomniane wystające pionowe pręty zbrojeniowe.

Wyobraźmy sobie, że płytę fundamentową na fotografii zalano już betonem. Należy przystąpić do postawienia zbrojenia ścian. Można je ułożyć w deskowaniach ale nie jest to koniecznie. Rozważymy jednak sytuację z szalunkami. Najpierw zaznaczając kredą na deskowaniu odpowiednie szerokości rozkładu prętów, ustawia się na nich pręty pionowe, a następnie zaczynając od dołu łączy się z nimi pręty poziome. Pionowe pręty ścian przywiązuje się drutem do prętów wystających z fundamentu lub z poprzedniej kondygnacji. Inną metodą jest zgrzewanie ich obu lub spawanie, w przypadku kiedy pręty wykonane są ze stali spawanej. Technika związana z nachodzeniem na siebie prętów zbrojeniowych „na zakładkę” jest taka sama jak w przypadku stawiania słupów.

Zbrojenie ściany już stoi, a na nim podkładki dystansowe stanowiące jego otulinę. W oddali zdjęcia widać ułożone deskowanie. U góry, pręty zakrzywiono poziomo w kierunku stropu. Jak się pewnie domyślacie zbrojenia ścian i stropu zostaną połączone i zalanie betonem.

Betonowanie

To co lejemy beton? Oczywiście nie można zabetonować całej ściany na długości np. 100 metrów. Wykonuje się to etapami. Po założeniu szalunków pora na betonowanie. Wykorzystano klasę betonu C30/37 W8.

Widoczna przerwa w betonowaniu. Na styku przerwy zakłada się izolację, gdyż cała konstrukcja „pracuje”. Gdyby nie zastosowano przerw dylatacyjnych, beton mógłby popękać.

Po laniu betonu pora na zdjęcie szalunków, a ściana wygląda tak jak na zdjęciu. W jej dolnej części widoczna izolacja o czym szerzej napiszemy w dalszych artykułach.

Teraz wystarczy dokładnie umyć i wyczyścić deskowania. Po tym zabiegu są gotowe do ponownego użytku.

Ściany zewnętrzne i wewnętrzne, poziom -1

Dziś przedstawimy  nieco informacji o ścianach poziomu -1. Warto nadmienić, że w etapie I została zbudowana również północna i południowa część trybuny VIP, ale nią zajmiemy się dopiero podczas drugiego etapu budowy.

Jak już kiedyś wspominaliśmy ściana nie składa się z jednego segmentu. Dzieli się ona na kilka części, które są rozdzielane słupami lub przerwami dylatacyjnymi.

Czarny, gumowy, pionowy pas to dylatacja ściany, która dzieli ją na 2 segmenty.

Strona zachodnia

Przeanalizujmy stronę zachodnią obiektu, wygląda to tak: narożnik południowo-zachodni – ściana – słup – (…) – ściana – słup – pustka na trybunę VIP – słup – ściana – (…) – słup – ściana – narożnik północno-zachodni, a za nim znajduje się już ulica Olimpijska. Segmenty ściany mają różne długości od około 5 do 10 metrów, natomiast całkowita długość ściany to około 92 metrów, a jej grubość wynosi 30 centymetrów.

Strona północna i południowa

Długość całkowita północnej i południowej ściany sięga prawie 390 metrów. Do tej długości wliczyliśmy również wymiar budynków kasowych. Grubość ściany sięga 30 centymetrów w narożnikach obiektu oraz 25 centymetrów na pozostałej długości.

Strona  wschodnia

Tutaj łączna długość ściany wynosi około 205 metrów. Jej grubość to 30 centymetrów. Na całym stadionie musimy wznieść jeszcze wszystkie ściany wewnętrzne, które wymagają betonowania, z prostej przyczyny: zbrojenia stropu i ściany musza się zazębiać. Miejcie to na uwadze, bo rozmieszczeniem ścian wewnętrznych zajmiemy się kiedy indziej.

Żurawie wieżowe

Na naszym stadionie do pomocy przybyły żurawie. Sukcesywnie stawiane, pojawiły się w liczbie 6 sztuk. Prócz nich znalazły się również dźwigi samojezdne.

Żurawie
Pierwszy z żurawi, dnia 4 stycznia 2012 roku, stanął za trybuną wschodnią, bliżej północnej części placu budowy. Zasięg jego ramienia to 70 metrów, a wysokość sięgała prawie 49 metrów. Oznaczony był on numerem 1. 10 czerwca 2013 roku zakończył swoją pracę i rozpoczęła się jego rozbiórka.

W połowie stycznia 2012 roku, kolejny żuraw zagościł na stadionie. Nr 2 postawiono również za trybuną wschodnią, lecz bliżej jej południowej części.

Żurawie numer 1 i 2 za trybuną wschodnią

Na przełomie marca i kwietnia 2012 roku, po stronie północnej placu budowy rozpoczęto montaż dwóch kolejnych żurawi. Ten bliżej strony wschodniej o numerze 4, wspiął się na wysokość 40,55 metrów, przy zasięgu ramienia 40 metrów.

Żurawie numer 6 i numer 3 za trybuna północną

Kotwienie żurawia numer 6 do podłogi poziomu -1

Zdjęcie od dołu żurawia numer 3

22 kwietnia 2013 roku zdemontowano żurawia numer 3, a na początku czerwca w zapomnienie odszedł numer 6.

W pierwszej dekadzie lipca 2012 roku, od strony ulicy Roosevelta, pojawiły się ostatnie dwa żurawie. Ten po lewej stronie z numerem 4, a po prawej numer 5.

Teraz przedstawimy krótki filmik wyjaśniający jak montuje się żurawie na placach budowy. Należy zwrócic uwagę, że na naszym stadionie nie użyto żurawia, który „sam się buduje”, lecz całą jego konstrukcję poskładał dźwig samojezdny.

[youtube id=”RB91Sm-kGJ8″]

[youtube id=”Ae1Y332p1_0&list=PL531A70E6E0CC38DF”]

Dźwigi samojezdne

Ostatnio były żurawie, więc nie może również zabraknąć dźwigów. Przedstawiamy Wam trzy modele, które głównie mogliśmy spotkać na stadionie przy ulicy Roosevelta.

Grove RT760E

Maksymalny udźwig: 55 t
Maksymalny wysięg ramienia: 65 m

Całkowita długość dźwigu: 13,5 m
Szerokość dźwigu: 3,3 m
Wysokość dźwigu: 3,6 m

Moc silnika: 240 KM
Maksymalna prędkość jazdy: 37 km/h
Ilość kół: 4

Terex-Demag AC 200-1

Maksymalny udźwig: 200 t
Maksymalny wysięg ramienia: 67,8 m
Maksymalna przeciwwaga: 68,5 t

Całkowita długość dźwigu: 14 m
Szerokość dźwigu: 2,8 m
Szerokość z rozłożonymi podporami: ponad 8,2 m
Wysokość dźwigu: 4 m

Silnik Carrier: 530 KM
Silnik nadwozia: 231 KM
Maksymalna prędkość jazdy:  85 km/h
Ilość kół: 10

Terex-Demag AC 500-1

Maksymalny udźwig: 500 t
Maksymalny wysięg ramienia: 56 m
Maksymalny wysięg ramienia z kratownicą: ok. 140 m
Maksymalna przeciwwaga: 180 t

Całkowita długość dźwigu: 19,3 m
Szerokość dźwigu: 3 m
Szerokość z rozłożonymi podporami: ponad 9,6 m
Wysokość dźwigu bez przeciwwagi: 4 m
Maksymalna wysokość dźwigu z przeciwwagą: 7 m

Silnik Carrier: 653 KM
Silnik nadwozia: 279 KM
Maksymalna prędkość jazdy: 75 km/h
Ilość kół: 16

Stropy poziomu -1

Postawiliśmy już wszystkie słupy poziomu -1 oraz ściany zewnętrzne. Teraz pora przykryć cały poziom płytami, które ustanowią strop parkingu.

Strop poziomu -1 ma 45 cm grubości i składa się z płyt typu filigran. Można je zamówić w fabryce wedle własnych upodobań, mogą mieć rożne grubości, wymiary itp. Prefabrykaty na plac budowy przywożone są przez ciężarówki, która zabiera ze sobą kilka (naście) płyt naraz. Następnie przyjeżdża dźwig i rozpoczyna się wyładowywanie pakunku z tira na plac składowy. Tak ustawione płyty czekają na zamontowanie.

Dostawa płyt typu filigran na plac budowy

Składowisko płyt

W miejscu, w którym robotnicy zamontują strop, należy najpierw ułożyć deskowania stropowe. Jest to system stojaków oraz podtrzymywanych na nich deskowań, co można zobaczyć na zdjęciu.

Widoczne deskowania stropowe, które w przyszłości podtrzymają płyty filigranowe

Teraz pokażemy wam filmik, na którym widać technikę rozstawiania takich deskowań. Interesuje nas pierwsza cześć filmu (do 1.38 min). Zwróćcie też uwagę, że na stadionie nie używano żółtych poziomych płytek. Nie zachodziła taka potrzeba, gdyż płyta filigran spełnia tą sama rolę.

[youtuber youtube=’http://www.youtube.com/watch?v=tKAxtTpuVs8′]

Zacznijmy od słupów
Mamy więc rozłożone deskowania i teraz w pierwszej kolejności trzeba nałożyć kwadratowe płyty typu filigran na każdy słup. Odbywa się to za pomocą żurawi albo dźwigów samojezdnych (w przypadku poziomu +1 placu wschodniego). Następnie nakładamy  prostokątne płyty typu filigran, na kwadratowe płyty słupów (z każdego boku kwadratu). To samo co napisaliśmy, pokażemy na schemacie poniżej.

rzut_stropu_098a

Oto przekrój słupów

rzut_stropu_098b

Oto rzut tych samych słupów z góry. Widoczne są jedynie kwadratowe płyty filigran, które przykrywają słupy

rzut_stropu_098c

Nakładamy na nie prostokątne płyty typu filigran

rzut_stropu_098d

Ponownie nakładamy prostokątne płyty typu filigran. Utworzyliśmy szachownicę

rzut_stropu_098e

Teraz na szachownicę nakładamy kolejne prostokątne płyty, jak na schemacie

W praktyce wygląda to tak…

… oraz tak

To słup od dołu. U jego końca widać kwadratową płytę filigran zalaną betonem. Do góry, na dół oraz w prawą stronę od kwadratu rozchodzą się prostokątne płyty filigran. Akurat w tym słupie nie ma ich po lewej stronie zdjęcia, co wynika ze szczególnego przypadku słupa.

A tak wygląda strop poziomu -1 od dołu. Powiększcie sobie rysunek bo bardzo ładnie to widać co wcześniej opisaliśmy.

Deskowanie i betonowanie stropów

Po ułożeniu płyt należy ułożyć szalunki po bokach powierzchni, którą chcemy uzbroić w stalowe pręty. Najpierw rozkładając na odpowiednie szerokości pręty nośne, układane są na nich prostopadle i od razu łączone pręty rozdzielcze. Następnie montuje się pręty rozdzielcze w zagięciach prętów nośnych. Miejsca połączenia słupów ze stropami należy dozbroić, aby cała konstrukcja była jak najbardziej stabilna.

Na zdjęciu doskonale widać „etapowość” układania stropów jak i jego zbrojenia. Wynika ona z niemożliwości zabetonowania dużych powierzchni np. 1000 m2 stopu (trzeba mieć na uwadze skurcz betonu podczas osiągania jego twardości) oraz z konieczności zastosowania przerw dylatacyjnych o czym już kiedyś wspominaliśmy. W miejscach połączenia ze słupami (obu płyt filigran), można zauważyć szczególne natężenie stali. Na zdjęciu strop poziomu 0.

Prace zbrojarskie przy stropie poziomu -1. Po prawej stronie widoczne deskowania stropowe

Tak zazbrojoną konstrukcje można zalać jedną warstwą betonu. Następnie, po otrzymaniu przez beton odpowiedniej twardości, można zdjąć szalunki oraz deskowania i rozpocząć prace przy kolejnym segmencie stropu.

Nie sugerujcie się tym, że w artykule pokazaliśmy zdjęcia z układania stropów poziomu 0. Chcieliśmy pokazać właśnie „Jak to jest zrobione”, a stropy typu filigran nie występują tylko na poziomie -1, ale o tym napiszemy w dalszej części cyklu. Najważniejsze, że poziom -1 mamy zamknięty.

źródło: Roosevelta81.pl/projekt stadionu/ritchiespecs.com/ terex.com
foto: Roosevelta81.pl