Spółka Stadion: Rozważamy możliwość wcześniejszego oddania części nowego Stadionu

Milo  -  19 lutego 2015 16:04
0
1700

stadion2_pogon_1415

Jakiś czas temu prosiliśmy Was w jednym z artykułów o przesyłanie pytań do Spółki Stadion. Z tego miejsca pragniemy podziękować za duże zainteresowanie. Spośród wszystkich pytań wybraliśmy najciekawsze i wysłaliśmy pocztą elektroniczną do Spółki Stadion. W imieniu Zarządu odpowiedzi udzieliła Pani Ludmiła Hernik (Asystent Zarządu Spółki Stadion w Zabrzu).

Jakie jeszcze muszą zostać ogłoszone przetargi, aby ukończyć budowę?

– Do ogłoszenia pozostały jeszcze trzy zasadnicze postępowania:

  • wentylacja z klimatyzacją
  • system biletowy
  • krzesełka wraz z systemem wygrodzeń

Kto bezpośrednio nadzoruje prace wykonywane na budowie?

– Zgodnie z obowiązującymi w naszym kraju przepisami jest to kierownik budowy.

Na jakim etapie jest postępowanie o zapłatę kary od Polimeksu (czy w ogóle jest)?

– Niestety, rozstanie z poprzednim wykonawcą robót, firmą Polimex-Mostostal, znalazło swój finał w sądzie. Postępowanie jest w toku.

Dlaczego polityka informacyjna Spółki jest słaba i można rzec – lakoniczna?  W wielu przypadkach brak jest jakichkolwiek informacji o postępach na budowie – chodzi przede wszystkim o dotychczas trwające prace.  Nie wiadomo czy są jakieś opóźnienia w wykonywanych obecnie robotach jak np. z zadaszeniem. Jedyne o czym dostajemy lakoniczne informacje to ogłoszone, rozstrzygnięte bądź unieważnione przetargi. Zdecydowanie w Spółce brakuje transparentności – co rodzi tak wiele plotek i niezadowolenia.

– O istotnych dla prowadzonej inwestycji kwestiach informujemy na bieżąco. Informowanie o postępowaniach przetargowych jest o tyle istotne, że bez przetargów nie możemy budować. W wyniku tych postępowań podpisujemy umowy z wykonawcami. Już na etapie pisania specyfikacji zakładamy ile czasu wykonawca będzie miał na wykonanie zadania. Dokładamy wszelkich starań, aby nasze działania były transparentne. Dzielimy się tym, co dzieje się na budowie, nie ma tygodnia, by nie kontaktowali się z nami dziennikarze – wszystkim udzielamy odpowiedzi.

Czy Spółka Stadion, bierze pod uwagę możliwość dofinansowania budowy z innych źródeł niż dotychczas? Wykonawca pokrywa częściowo koszty, a w zamian otrzymywałby zwrot inwestycji wraz z określonym odsetkiem po tym jak całość już by funkcjonowała i na siebie zarabiała. Coś na zasadzie „obligacji” których gwarantem był by inwestor, czyli miasto.

– Inwestycja ma zapewnione finansowanie. Przy ścisłej współpracy z Miastem, w oparciu o umowę z Bankiem Pekao SA, spółka Stadion w Zabrzu wyemitowała obligacje.

Dopuszczalna norma, aby grać w ekstraklasie to 4,5 tys widzów. Czy jest możliwość, aby powiększyć liczebność stadionu poprzez oddanie jednego z nowych sektorów? Jakie plany ma Spółka, aby spełnić te wymogi PZPN?

– Rozważamy możliwość wcześniejszego oddania części nowego Stadionu, najprawdopodobniej byłby to fragment trybuny południowej. Obecnie sprawdzamy możliwości i wymogi formalne, jakie musiałyby zostać spełnione. Chodzi głównie o kwestie bezpieczeństwa.

Dlaczego nie zostały naliczone kary umowne za nieprzestrzeganie terminu przez wykonawcę dachu i instalacji elektrycznych?

– Obydwa zadania są realizowane zgodnie z zawartymi umowami, obecnie nie ma podstaw do naliczania kar.

Są w Zabrzu pieniądze na dokończenie 1 etapu modernizacji?

– Tak, finansowanie I etapu modernizacji Stadionu jest zapewnione. W tym celu spółka Stadion w Zabrzu wyemitowała obligacje o wartości 85 mln PLN.

Jak oceniacie 7 lat działalności Spółki?

– Spółka została powołana do istnienia w październiku 2007 roku uchwałą Rady Miasta Zabrze, jako spółka narzędziowa do zarządzania i przeprowadzenia modernizacji zabrzańskiego Stadionu. 100% udziałów Spółki należy do Miasta Zabrze. Spółka realizuje zadanie, do którego została powołana, jednak ocenę działalności pozostawiamy Właścicielowi.

Ilu obecnie robotników pracuje na stadionie?

– Wykonawców rozliczamy ze zrealizowania określonego zakresu prac w określonym terminie, a nie z ilości zatrudnionych osób.

Co z terenami wokół stadionu? Czy są prowadzone rozmowy z potencjalnymi nabywcami?

– Wartość rynkowa gruntów wokół Stadionu stale rośnie. Po zakończeniu pierwszego etapu inwestycji osiągnie najwyższy pułap, który utrzyma się zapewne przez kilka lat. Wraz z postępem prac notujemy zauważalny wzrost zainteresowania tymi terenami, ale mamy świadomość, że to widoczne ożywienie jest wynikową rozmów prowadzonych z podmiotami zainteresowanymi wynajmem powierzchni komercyjnych na Stadionie oraz poprawą sytuacji gospodarczej w kraju.

Dlaczego unieważniono przetarg na dokończenie placu wschodniego? Jeśli była to cena to w jaki sposób zamierzają Państwo wybudować to niższym kosztem? Czy zamawiający nie zaniżył kwoty jaką mógł przeznaczyć na wykonanie? Czy był świadomy ze kwota będzie większa?
W kolejnym przetargu na dokończenie placu wschodniego również może zgłosić się tylko jedna firma z kwotą zaporową, co wtedy?

– Przetarg na wykonanie posadzki, schodów i ramp na przedpolu wejściowym Stadionu został zarówno przygotowany, jak i przeprowadzony prawidłowo. Na poszczególnych etapach w pracach zespołu odpowiedzialnego za zamówienia publiczne współuczestniczyli specjaliści z różnych dziedzin, w tym inżynierowie branżowi, kosztorysanci, ekonomiści oraz ekspert od prawa zamówień publicznych. Wartość zamówienia została oszacowana zgodnie z zasadami tworzenia kosztorysów inwestorskich. Trudno jednak przewidzieć, jak rynek odpowie na daną propozycję, w tym konkretnym przypadku odpowiedział tak, a nie inaczej. Drugi przetarg poprzedziliśmy, więc ponownym przeliczeniem wartości zakresu prac określonych w specyfikacji przetargowej, wynikiem czego utwierdziliśmy się tylko w przekonaniu, że szacunek był adekwatny. W ogłoszeniu przetargowym z 11 lutego podtrzymaliśmy, zatem podstawowe założenia i tym samym podtrzymaliśmy planowany limit wydatków i zakres prac do wykonania.

Czy rozbicie na kilka mniejszych przetargów było dobrym posunięciem? Czy nie lepiej było wyłonić Głównego Wykonawcę?

– Jak wielokrotnie podkreślaliśmy, także w rozmowach z Państwa Redakcją, takie wyjście było bezpieczniejsze dla inwestycji. Istniało dość duże prawdopodobieństwo, że nie znajdzie się wykonawca, który podejmie ryzyko kompleksowego dokończenia prac po Polimexie-Mostostal. Postanowiliśmy, zatem rozbić poszczególne zakresy prac i wyłonić kilku wykonawców, którzy niezależnie, ale równolegle będą prowadzić prace w ramach swoich zakresów. W naszej ocenie takie rozwiązanie się sprawdza, nawet pomimo takich pozornych trudności, jak konieczność ogłoszenia ponownego przetargu na ten sam zakres prac.

Kiedy zostanie wprowadzony nowy system sprzedaży biletów? Do kiedy obowiązuje umowa z firma Wasco, która teraz obsługuje system?

– Zadaniem firmy Wasko było wdrożenie konkretnego systemu, zostało ono zrealizowane, a umowa wygasła. Faktycznie, niebawem będziemy ogłaszać przetarg na implementację nowego systemu biletowego. Obecnie jesteśmy na etapie uszczegóławiania specyfikacji przetargowej.

Ilu greenkeeperów zatrudnia Spółka Stadion?

– Jednego. Jednak do dyspozycji ma trzech pracowników. Szczęśliwie, udało nam się skompletować całkiem sprawny zespół odpowiedzialny za utrzymanie boiska głównego Stadionu i boisk treningowych. To niewiarygodne, ile ci ludzie wiedzą o trawie i jej potrzebach. Nie tylko wiedzą, ale i wykorzystują tę wiedzę i to dzięki nim mamy jedną z najlepszych muraw w Polsce.

Jak wygląda sprawa pozyskiwania środków na budowę ostatniej czwartej trybuny?

– Obecnie Spółka kieruje wszystkie swoje siły i zasoby w ukończenie pierwszego etapu modernizacji Stadionu. Najważniejsze, żeby uruchomić i skomercjalizować, czyli sprawić, by przynosiła przychód, obecnie powstająca kubatura. Ważne jest tu, aby zaznaczyć, że po zakończeniu pierwszego etapu modernizacji Stadion będzie w pełni funkcjonalnym obiektem sportowym.

Jakie błędy zostały popełnione, że mamy do czynienia z tak ogromnym opóźnieniem?

– W tym przypadku nie mówimy o błędach, ale o nieszczęśliwym zbiegu okoliczności oraz o niesprzyjającej koniunkturze na rynku budowlanym. Proszę pamiętać, że podstawową przyczyną, dla której obiekt nie został jeszcze oddany jest fakt odstąpienia od umowy z poprzednim generalnym wykonawcą, który nie był w stanie utrzymać odpowiedniego tempa prac w wyniku utraty płynności finansowej. Musieliśmy się też zmagać z nanoszeniem poprawek do dokumentacji projektowej, ale gdyby Wykonawca poradził sobie z pracami, nie stanowiłoby to większej trudności. Odstąpienie od umowy, inwentaryzacja rzeczowa i finansowa, kolejne procedury przetargowe – to wszystko wymaga czasu. Ale szczęśliwie, coraz bliżej już do finiszu.

W jaki sposób obiekt ma być utrzymywany? W ostatnim okresie w Polsce powstało i wciąż powstaje mnóstwo hal oraz stadionów, które już mają przewagę nad Zabrzem. Czy Spółka Stadion zatrudni doświadczoną osobę, która będzie zajmowała się organizacją imprez?

– Stworzyliśmy już projekt zarządzania nowym Stadionem, ale jest on stale dopracowywany w oparciu o bieżącą sytuację na rynku i obserwacje, prowadzone głównie poza granicami naszego kraju. Tam stadiony funkcjonują doskonale i przynoszą określone zyski. Oczywiście, nie da się przenieść któregoś z zachodnich modeli na nasze podwórko w skali 1:1, ale można próbować wdrożyć niektóre z założeń i rozwiązań, modyfikując je do rodzimych realiów. Staramy się nie czerpać wzorców z miejsc, które odniosły porażkę, ale z tych, które osiągnęły sukces.

Czy wybrano już model krzesełek jaki zostanie zamontowany na trybunach? Obecnie możemy zaobserwować na trybunie północnej 3 rożne modele zainstalowane w ramach montażu próbnego.

– Dostawca krzesełek zostanie wyłoniony w postępowaniu przetargowym.

Czy zarysowania belek na poziomie +2 zostały już naprawione?

– Rygle R4 na poziomie +2 zostały naprawione poprzez zastosowanie systemu opartego na iniekcji. Przyczyną zarysowań był skurcz betonu, który jest naturalną cechą świeżo zabudowanego materiału przed rozpoczęciem procesu twardnienia. Powodowany jest odparowaniem wody i przesuszaniem betonu. W opinii nadzoru jest to częste zjawisko w początkowych okresach dojrzewania betonu i nie stanowi jakiegokolwiek zagrożenia dla bezpieczeństwa użytkowania obiektu.

Źródło: Roosevelta81.pl
Foto: Roosevelta81.pl

Subscribe
Powiadom o
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments