Sąd chroni Polimex przed Spółką Stadion w Zabrzu

kesera  -  11 czerwca 2014 17:40
0
662

stadion_Legia1314

Sąd Rejonowy w Zabrzu wydał postanowienie, w którym nakazał spółce Stadion w Zabrzu zapłatę na rzecz Polimeksu-Mostostalu 10 tys. zł za próbę skorzystania z gwarancji dotyczącej kontraktu na budowę stadionu im. Ernesta Pohla.

– Zgodnie z postanowieniem, sąd nakazał obowiązanemu zapłatę na rzecz spółki kwoty 10 tys. zł z zagrożeniem nakazania zapłaty kwoty 10 tys. zł za każde dalsze naruszenie zakazu skorzystania w jakikolwiek sposób z gwarancji ubezpieczeniowej – poinformował Polimex-Mostostal.

Stadion w Zabrzu wystąpił z żądaniem wypłaty gwarancji pod koniec stycznia 2014 r. Postanowienie sądu nie jest prawomocne i obowiązany może wnieść zażalenie.

W połowie grudnia 2013 r. Sąd Okręgowy w Gliwicach udzielił zabezpieczenia roszczenia Polimeksu-Mostostalu przeciwko spółce Stadion w Zabrzu. Roszczenie Polimeksu obejmuje ustalenie bezskuteczności oświadczenia inwestora o odstąpieniu od umowy na modernizację stadionu, a także ustalenie nieistnienia wierzytelności zamawiającego wobec Polimeksu z tytułu nienależytego wykonania umowy. Roszczenie obejmuje też ustalenie nieistnienia prawa zamawiającego do żądania wypłaty środków z gwarancji należytego wykonania przez Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji Warta. Kwota gwarancji wynosi 19,24 mln zł (10 proc. wartości kontraktu).

Zabezpieczenie zostało ustanowione poprzez zakazanie spółce Stadion w Zabrzu skorzystania z gwarancji do czasu prawomocnego zakończenia postępowania. Inwestor odstąpił od umowy z Polimeksem na zabrzański stadion 25 listopada 2014 r. Jako powód podano opóźnienia w realizacji kontraktu.

W ocenie Polimeksu, zamawiający nie miał podstaw do takiej decyzji. Spółka argumentowała m.in., że inwestor dostarczył jej wybrakowaną i zawierającą błędy dokumentację. Pierwotnie, według podpisanej w sierpniu 2011 r. umowy, Polimex miał zrealizować inwestycję do 24 kwietnia 2013 r. W kwietniu nowy termin wyznaczono na 30 listopada 2013 r. Inwestor ogłosił w ostatnich miesiącach kilka przetargów na dokończenie robót związanych z budową stadionu, m.in. na roboty ogólnobudowlane oraz wykonanie pokrycia zadaszenia. Dotychczas żaden z nich nie został rozstrzygnięty.

Źródło: wnp.pl
Foto: Roosevelta81.pl

Subscribe
Powiadom o
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments