Pierwsze walne zgromadzenie Socios Górnik za nami

Milo  -  26 czerwca 2015 15:28
0
867

baner_socios

Pierwszy termin Walnego Zgromadzenia został ustalony na godz. 18. Jednak w tym terminie, zgodnie z przewidywaniami zarządu Socios, nie zebrało się wymagane statutem kworum, na które składało się 505 członków. W związku z tym, zgodnie ze statutem stowarzyszenia, drugi termin Walnego został ustalony na godz. 19.00.

W czasie oczekiwania na drugi termin, został wyemitowany krótkometrażowy film autorstwa Damiana Kocura – „To czego chcę“. Film został przygotowany w ramach pracy dyplomowej na katowickiej filmówce i opowiada o życiu niepełnosprawnego kibica Górnika Zabrze. W główną rolę wcielił się Ariel Makara, który od lat nie kryje swojej sympatii do trójkolorowego klubu. – Kiedy miałem 15 lat uciekałem z domu na mecze Górnika. To jest moje życie – powiedział wzruszony Ariel w wystąpieniu po projekcji. Po filmie otrzymał on od zarządu Socios pamiątkowe rękawice, należące do Grzegorza Kasprzika wraz z autografem jego oraz kapitana Górnika – Adama Dancha.

Po filmie, o godz. 19 rozpoczęło się Walne Zgromadzenie. Po wyborze prowadzącego Walne Zgromadzenie – Jarosława Wyrwy, Komisji Skrutacyjnej oraz  protokolanta, rzecznik stowarzyszenia przystąpił do prezentacji podsumowania zeszłotygodniowej debaty oraz prowadzonej w ostatnich dniach ankiety. – Partnerska umowa między Socios a Górnikiem jest potrzebna. Potwierdza to głos kibiców Górnika i to nie tylko członków Socios – powiedział Grzegorz Pacuła, rzecznik Socios Górnik, odnosząc się do kwestii, w której aż 96% z blisko 500 ankietowanych, wskazało, że zarząd klubu powinien podpisać umowę z Socios.

Po tym podsumowaniu przystąpiono do głosowania nad 4. przygotowanymi wcześniej uchwałami. Na pierwszy ogień poszła uchwała, która była de facto powodem zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Zarząd Socios Górnik, przedstawiając  przebieg rozmów z zarządem klubu, postanowił przekazać swoim członkom wszystkie projekty umów, które powstały w czasie 7 miesięcy negocjacji i poddać pod głosowanie ostatnią propozycję zarządu klubu. Umowa ta, została odrzucona przez Walne Zgromadzenie, jako wysoce niepartnerska. Za jej odrzuceniem głosowało 95 członków, 2 wstrzymało się od głosu. Nikt nie zagłosował za jej przyjęciem. – Ta niemal jednomyślność powinna pokazać, że z kibice Górnika Zabrze oczekują podjęcia rozmów w bardziej przyjaznej i przede wszystkim partnerskiej atmosferze – podsumował wynik głosowania Jarosław Wyrwa, przewodniczący Walnego.

W drugiej kolejności została przyjęta uchwała zmieniająca Statut Stowarzyszenia, umożliwiająca  powołanie „instytucji“ członka honorowego. Zgodnie z uchwałą członkiem honorowym mogą zostać osoby lub instytucje zasłużone dla Górnika Zabrze i stowarzyszenia Socios Górnik. Dziękując za przyjęcie tej ważnej uchwały, głos zabrał Prezes Stowarzyszenia, pokazując projekty kart dla członków honorowych – Stowarzyszenie przygotowało  pierwsze karty honorowe dla miasta Zabrze (numer karty 1922 – odpowiadający dacie nadania praw miejskich), Torcidy Górnik (numer karty 1999 – odpowiadający dacie jej powstania ) oraz dla samego klubu (numer karty 1948) – powiedział Marek Krupa, prezes Socios Górnik. Zmiany w statucie dotyczące wprowadzenia członka honorowego zostały przyjęte. Za uchwałą zagłosowało 91 osób, wstrzymało się od głosu 5 osób a jedna była przeciwko.

W dalszej części członkowie Stowarzyszenia głosowali nad przyjęciem regulaminu dyscyplinarnego. – Szanowni Państwo, jeżeli mamy być postrzegani jako poważna instytucja, to musimy zachowywać się w sposób poważny. Dzisiaj jest nas 1100 osób, jutro może być nas 10 000. Musimy mieć narzędzia, które pozwolą chronić dobre imię Socios oraz klubu Górnika Zabrze. To uchwała nie tylko na teraz, ale na przyszłe lata – mówił Marek Krupa,rozwiewając niektóre wątpliwości na sali. Zgodnie z przyjętym Regulaminem, zostanie powołana komisja dyscyplinarna, która będzie rozpatrywać wnioski zarządu lub wnioski złożone i podpisane przez przynajmniej 10 kibiców – członków Socios. Wniosek można złożyć w momencie wątpliwości, iż ktoś szarga dobre imię Socios oraz Górnika Zabrze. – To bat na członków – powiedział ktoś z Sali. – Nikt nie zabrania mówić źle o zarządzie klubu, jego pracownikach czy też o zarządzie stowarzyszenia jeżeli ma ku temu merytoryczne podstawy i robi to w cywilizowany sposób – ripostował prezes Socios. Ostatecznie uchwała została przyjęta i nowy Regulamin Dyscyplinarny wszedł w życie. 84 zagłosowało za przyjęciem uchwały, 6 wstrzymało się od głosu a 7 było przeciw.

Ostatnim budzącym największą dyskusję projektem, była uchwała dotyczą wspierania przez Socios klubu Górnik Zabrze, w sytuacji braku umowy z klubem. Zarząd Socios Górnik przygotował projekt uchwały w oparciu o wnioski z zeszłotygodniowej debaty. W uchwale tej znajdowało się 6 propozycji form wspierania klubu. Wśród nich było m.in. wykupowanie długów, zakup i przekazanie 2 busów dla drużyn młodzieżowych, udział w programie Górnik Biznes Partner, akcje celowe dla Górnika Zabrze. Podczas dyskusji nad projektem uchwały pojawiła się także propozycja położenia większego nacisku na dofinansowanie grup młodzieżowych i również ta propozycja ostatecznie została poddana pod głosowanie. – Ta uchwała to rozwiązanie czasowe, do chwili podpisania umowy z klubem – mówił Grzegorz Pacuła, rzecznik Socios Górnik. – Chcemy Górnikowi Zabrze pomagać jak najszybciej i pokazać, że mamy dobrą wolę mimo problemów z negocjacją umowy – wtórował Marek Krupa.

Ostatecznie na bazie głosowania kibice stwierdzili, że do czasu podpisania umowy z zarządem klubu, Socios Górnik będzie przekazywać nie więcej niż 30% wartości miesięcznych składek. Pozostała kwota ma być niejako „zamrożona“ do czasu podpisania umowy. Zgodnie z życzeniem członków pieniądze mają być w pierwszej kolejności wykorzystane na wykupienie pakietu „czerwonego“ Górnik Biznes Partner, wsparcie grup młodzieżowych Górnika Zabrze, a także na organizację turnieju im. Ernesta Pola. Ten ostatni pomysł wyszedł podczas zeszłotygodniowej debaty od Jerzego Muchy – dyrektora biura prasowego Górnika Zabrze i został jak widać bardzo dobrze przyjęty przez członków stowarzyszenia. Za tą uchwałą wypowiedziało się 79 osób a jedna się wstrzymała. Reszta członków opuściła przed tym głosowaniem zgromadzenie.

Socios Górnik podczas Walnego Zgromadzenia pokazało, że jest stowarzyszeniem, które bez względu na wszystko chce i będzie wspierać Górnika Zabrze w sposób demokratyczny i z poszanowaniem wartości, które stoją za organizacją. Niemniej głosy członków wskazują na to, że umowa z klubem jest potrzebna i niezbędna w odpowiednim rozwoju inicjatywy. Czy klub zmieni nastawienie do Socios i wyjdzie na przeciw oczekiwaniom kibiców? Czas pokaże.

Przy okazji warto wspomnieć, iż w Walnym Zgromadzeniu Członków wzięli udział także zaproszeni goście, reprezentujący Radę Miejską w Zabrzu. Co najważniejsze i warte odnotowania, zaproszenia przyjęły wszystkie kluby radnych, mające swych przedstawicieli w Radzie. Możemy więc przyjąć, że Socios Górnik staje się organizacją potrafiącą skupić wokół siebie różne środowiska – często prezentujące odmienne zdania i stanowiska. – Hasło „Razem dla Górnika“ które powtarzamy od początku nie jest więc pusto brzmiącym sloganem – podsumował Marek Krupa.

Źródło: sociosgornik.org
Foto: sociosgornik.org

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments