Kup sobie akcje Górnika!

kamres  -  22 sierpnia 2013 10:26
0
2410

certyfikat_6574

Jeśli kochasz swój klub i masz trójkolorowe serce, to jesteś odpowiednią osobą, do której kierujemy tą wyjątkową, niepowtarzalną szansę zapisania się w historii 14-krotnego mistrza Polski!

Poprzez zakup jednej lub kilku z blisko 9000 przeznaczonych na ten cel akcji zaopatrzonych w oryginalny certyfikat kibice staną się równoprawnymi współwłaścicielami klubu na zawsze zapisując się w jego historii.

Poprzez zakup jednej lub kilku z blisko 9000 przeznaczonych na ten cel akcji zaopatrzonych w oryginalny certyfikat kibice staną się równoprawnymi współwłaścicielami klubu na zawsze zapisując się w jego historii. Stało się to możliwe wskutek porozumienia zawartego pomiędzy syndykiem masy upadłości Polskie Liny i Druty Polind Sp. z o.o.  w upadłości likwidacyjnej w Zabrzu, klubem Górnik Zabrze, Nowinami Zabrzańskimi oraz pełnomocnictwu udzielonemu Nowinom Zabrzańskim Sp. z o.o. , dzięki czemu znaczna część zysku z projektu „Zapisz się w historii Górnika Zabrze” trafi bezpośrednio do klubu. Inspiracją do stworzenia kibicom tej wyjątkowej i niepowtarzalnej możliwości jest 65 rocznica powstania Górnika Zabrze oraz historyczny moment budowy nowego stadionu.

Ich zakup może odbywać się w wersji standardowej – akcje będą opatrzone wskazanym lub kolejnym z ich numerów za ustaloną w zapytaniu cenę. Posiadaczem akcji możemy jednak stać się wykraczając poza standardową propozycję – zakupując ją razem z „Certyfikatem” – umieszczonym na tabliczce wykonanej z unikalnego drewna, oprawionym w specjalną, elegancką ramkę. Tak przygotowany, wyjątkowy dokument zagwarantuje prestiż nie tylko samemu posiadaczowi, ale i miejscu, które będzie zdobił. Bo miano akcjonariusza Górnika Zabrze samo w sobie jest wartością ponadprzeciętną.

Każdy z kibiców, którzy zakupią akcję wraz z certyfikatem do końca października 2013 roku zostanie uhonorowany w wydanym z okazji 65 rocznicy powstania klubu albumie, jego imię i nazwisko oraz numer akcji zostaną umieszczone w specjalnej zakładce. Dodatkowo każdy z sympatyków klubu, którzy zdecydują się na zakup akcji w terminie do końca rundy jesiennej sezonu 2013/2014 zostanie wyróżniony na specjalnej tablicy pamiątkowej która będzie wmurowana obok aktu erekcyjnego budowy nowego stadionu. To jedyna i niepowtarzalna okazja do uwiecznienia nazwisk akcjonariuszy Górnika Zabrze na nowym stadionie.

Nabycie certyfikatów przez akcjonariuszy, to udział w umacnianiu marki Górnika Zabrze, indywidualny wkład każdego nabywcy w kreowanie nowej jakości klubu, a co za tym idzie budowę drużyny, która nawiąże do lat świetności ekipy Trójkolorowych. Żeby znaleźć się w tym elitarnym gronie, wystarczy rozwiązać najprostsze futbolowe równanie towarzyszące zakupowi akcji wraz z certyfikatem:

CERTYFIKAT + AKCJA = BUDOWA WIELKIEGO GÓRNIKA

Bynajmniej to nie koniec atrakcji. Akcjonariusze posiadający „Certyfikat” zostaną uhonorowani w specjalnym miejscu na nowobudowanym stadionie Górnika Zabrze. Moment ich przekazania będzie zaś niezwykle uroczysty – otrzymacie je w obecności dawnych ikon naszego klubu z rąk przedstawicieli zarządu.

W sprzedaży „Certyfikatów” będzie pośredniczyła redakcja Nowin Zabrzańskich, jedynego zabrzańskiego tygodnika wyłącznie koncentrującego się na sprawach miasta, będącego zarazem akcjonariuszem klubu.

Akcje można nabywać on-line, wchodząc na adres www.akcje.nowinyzabrzanskie.pl – podstrony portalu Nowin Zabrzańskich www.nz24.pl. W tym celu należy wypełnić umieszczony na stronie formularz wyrażając zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów marketingowych – w tym wypadku informacji o przedsięwzięciach promocyjnych klubu.

NOTA PRAWNA
Niniejszym informujemy, że Syndyk Masy Upadłości spółki pod firmą Polskie Liny i Druty „POLIND” Spółka z ograniczoną odpowiedzialności z siedzibą w Zabrzu na podstawie Postanowienia z dnia 20 maja 2013r. wydanego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, Wydział XII Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Naprawczych (sygn. akt XII GUp 5/04) na zasadzie art. 332 i 326 ust. 1 w zw. z art. 334 Prawa upadłościowego i naprawczego uzyskał zezwolenie na sprzedaż z wolnej ręki 8.799 akcji imiennych spółki „Górnik Zabrze” SSA w Zabrzu. Na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Syndyka Masy Upadłości „Nowiny Zabrzańskie” Sp. z o.o. umocowane są do dokonywania czynności prawnych w postaci zawierania umów sprzedaży akcji imiennych Górnika Zabrze.
Wszystkie materiały informacyjne dotyczące sprzedaży akcji Górnika Zabrze SSA  publikowane na łamach tygodnika Nowiny Zabrzańskie, portalu internetowego Nowin Zabrzańskich oraz portalu internetowego klubu sportowego Górnika Zabrze emitowane są na zlecenie Syndyka Masy Upadłości Polskie Liny i Druty „POLIND” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w upadłości likwidacyjnej w Zabrzu.

źródło: gornikzabrze.pl
foto: gornikzabrze.pl

Subscribe
Powiadom o
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments