Komunikat wszystkich grup kibicowskich Górnika Zabrze!

Spark  -  31 sierpnia 2016 19:52
0
1374

kibice_Pogon_1617

W trakcie spotkania grup decyzyjnych, które miało miejsce w dniu wczorajszym całe środowisko kibicowskie Górnika Zabrze jednogłośnie oceniło sytuację organizacyjną, finansową i sportową klubu jako tragiczną. W naszych oczach sytuacja ta jest dramatyczna i nic nie wskazuje na to, by w najbliższym czasie miała ulec zmianie. Co więcej – wiele wskazuje, że może się ona jeszcze pogorszyć, co zaś może zagrozić istnieniu klubu na profesjonalnym poziomie. Zdaniem całego środowiska kibicowskiego ogromną część winy za ten stan rzeczy spada na głównego udziałowca klubu – miasto Zabrze, które w naszych oczach nie potrafi sobie obecnie poradzić z prowadzeniem klubu na poziomie, na który zasługuje Wielki Górnik.

Dziwne decyzje, obsadzanie stanowisk ludźmi niekompetentnymi, praca skompromitowanej Rady Nadzorczej, odchodzenie z pracy kluczowych i profesjonalnych pracowników, dramatyczny wzrost zadłużenia w przeciągu ostatniego roku, oraz fatalna sytuacja sportowa sprawia, że jako kibice nie zamierzamy przyglądać się jak nasz klub umiera.

Informujemy również, iż prywatne wojenki pomiędzy Łukaszem Mazurem a Prezydent Małgorzatą Mańką-Szulik uważamy za nie naszą sprawę i całkowicie się od nich odcinamy, skupiając się wspólnie na ważniejszych dla klubu tematach.

W związku z tym żądamy w ciągu pięciu dni spotkania Pani Prezydent Mańki-Szulik z delegacją WSZYSTKICH grup kibicowskich. Żądamy przedstawienia jasnego planu na naprawę sytuacji w klubie, uwzględniając w tym szczególnie:
– z powodu wątpliwych kompetencji władz klubu: gruntownych zmian osobowych w Radzie Nadzorczej i zarządzie klubu;
– z powodu niejasnej sytuacji finansowej: wprowadzenie do Rady Nadzorczej niezależnych przedstawicieli szeroko rozumianej społeczności Górnika;
– z powodu rozwoju sportowego klubu w przyszłości: poszukiwanie inwestorów
– z powodu obecnego funkcjonowania klubu: zmianę polityki kadrowej, która w obecnej formie jest nie do przyjęcia przez środowisko kibicowskie

Jeżeli spotkanie nie dojdzie do skutku lub/i właściciel nie zacznie pilnie wprowadzać daleko idących zmian, rozpoczniemy zaplanowaną na spotkaniu grup, szeroko zakrojoną akcję protestacyjną, obejmującą szczególnie działania w mediach, na stadionie i na terenie całego miasta Zabrze.

Mamy dość Górnika dołującego w tabeli, z niekompetentnymi ludźmi na niemal każdym stanowisku w klubie, z milionowymi długami i kibicami, których się nie szanuje. Mamy dość upokorzeń i bylejakości firmowanej przez ludzi nadanych z miasta.

Chcemy normalności! Chcemy jej MY – WSZYSCY KIBICE WIELKIEGO GÓRNIKA ZABRZE!

Zarząd Stowarzyszenia Kibiców Torcida Górnik
Grupa Ultras Górnik Zabrze
Wszystkie FC Górnika Zabrze
Stara Gwardia
Zarząd Stowarzyszenia Socios Górnik
Zarząd Stowarzyszenia KKN Górnik Zabrze

Źródło: Roosevelta81.pl
Foto: Roosevelta81.pl

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments