Komunikat Polimeksu w sprawie modernizacji stadionu w Zabrzu. „Zamawiający nie ma podstaw do odstąpienia od Umowy”

Milo  -  26 listopada 2013 15:11
0
758

stadion10_lipiec_2013

Spółka Stadion wezwała Polimex-Mostostal do zapłaty na rzecz zamawiającego kary umownej w wysokości 10% wynagrodzenia brutto tj. kwoty 18.504.557,40 złotych – czytamy w komunikacie giełdowym ws. modernizacji stadionu w Zabrzu. Poniżej cała jego treść:

„Zarząd Polimex-Mostostal S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Czackiego 15/17 („Spółka”) informuje, że w dniu 25 listopada 2013 roku otrzymała od spółki Stadion w Zabrzu Sp. z o.o. z siedzibą w Zabrzu („Zamawiający”) oświadczenie o odstąpieniu od umowy na roboty budowlane polegające na zrealizowaniu zadania inwestycyjnego tj. „Modernizacja Stadionu im. Ernesta Pohla w Zabrzu – Etap I” nr 2011/99 z dnia 24 sierpnia 2011 roku („Umowa”) wraz z wezwaniem do zapłaty. O zawarciu Umowy Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 52/2011 z dnia 24 sierpnia 2011 roku.
Jako przyczynę odstąpienia Zamawiający wskazał m.in. zawinione opóźnienia Spółki. Zamawiający wezwał również Spółkę do zapłaty na rzecz Zamawiającego kary umownej w wysokości 10% wynagrodzenia brutto tj. kwoty 18.504.557,40 złotych.
W odniesieniu do powyższego odstąpienia przez Zamawiającego oraz w odniesieniu do realizacji Umowy, Zarząd informuje, że Spółka wielokrotnie oraz na bieżąco informowała Zamawiającego o brakach i błędach w dokumentacji projektowej dotyczącej sieci zewnętrznych, uniemożliwiających wykonanie robót zgodnie z harmonogramem. Spółka przekazała również uwagi Zamawiającemu do dokumentacji projektowej w zakresie sieci zewnętrznych, rozwiązań zawartych w projekcie instalacji oddymiania garażu oraz w zakresie zaprojektowanych kanałów wentylacyjnych, które według Spółki były niezgodne z aprobatami technicznymi i uniemożliwiały wykonanie kanałów zgodnie z Umową.
Spółka przekazała również uwagi do rozwiązań zawartych w projekcie drogowym w konsekwencji których Zamawiający zmienił projekt drogowy określony w Umowie, zwracała również uwagę na problemy komunikacyjne oraz zwłokę w kontakcie z inżynierem Umowy oraz Zamawiającym w zakresie akceptacji wniosków materiałowych oraz projektów warsztatowych.
Zamawiający wstrzymał również prace na poziomie +2, co częściowo uniemożliwiło pracę Spółce, a także złożył wniosek do Wydziału Architektury i Budownictwa Urzędu Miejskiego w Gliwicach o odstępstwo od przepisów techniczno – budowlanych, co również doprowadziło do wstrzymania prac w zakresie złożonego wniosku.
Spółka nie wykonała również całego zakresu robót dotyczących instalacji CO z uwagi na wstrzymania takich prac przez Zamawiającego.
W ocenie Spółki, Zamawiający nie ma podstaw do odstąpienia od Umowy. Spółka będzie obecnie analizować zaistniałą sytuację od strony formalnoprawnej i w efekcie podejmie stosowne działania”

Źródło: gpwinfostrefa.pl
Foto: Roosevelta81.pl

Subscribe
Powiadom o
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments