Kibice wsparli bezdomnych i ubogich! (zdjęcia)

kamres  -  22 listopada 2016 10:51
0
1248

zbiorka_miedz_1617

Nadszedł czas na podsumowanie wielkiej zbiórki dla bezdomnych i ubogich, którą przeprowadziliśmy przed meczem z Miedzią Legnica. Nie ukrywamy, że mieliśmy lekkie obawy przed tą akcją, jednak kibice znów stanęli na wysokości zadania za co dziękujemy w imieniu Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta. Zebraliśmy pełny samochód darów, które wywołały uśmiech na twarzy ludzi potrzebujących.

zbiorka_miedz_1617

Kto nie miał czasu pojawić się na meczu może jeszcze pomóc poprzez przekazanie darowizny w postaci 1% podatku. Wystarczy w odpowiednim miejscu PIT wpisać nazwę organizacji (Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta), nr KRS 0000321492 i kwotę 1% podatku. Pieniądze przekaże dalej Urząd Skarbowy.

zbiorka_miedz_1617

Stowarzyszenie prowadzi:

– Ośrodek wsparcia dla kobiet (przebywa w nim 25 osób, połowę z tej liczby stanowią dzieci) ma charakter terapeutyczny. Kobiety przebywające w ośrodku biorą udział w programie obejmującym: zajęcia psychoedukacyjne, pomoc pedagogiczną, pomoc prawną. Pomoc organizowana w ośrodku poza zapewnieniem podstawowych potrzeb (tj. schronienie, wyżywienie) ukierunkowana jest na pomoc w odzyskaniu zdolności do pełnienia ról rodzinnych i społecznych. Od 1997r. wsparciem objętych zostało ponad 2000 osób.

zbiorka_miedz_1617

– Przytulisko (obecnie przebywają w nim 42 osoby) to ośrodek, który pomaga: osobom bezdomnym, osobom doświadczającym kryzysu życiowego, osobom opuszczającym zakłady karne, osobom starszym bez dochodu. Ośrodek oferuje: pomoc w rozwiązywaniu życiowych problemów, zajęcia o charakterze psychodedukacyjnym, konsultacje z lekarzem psychiatrą, psychologiem, terapeutą ds. uzależnień, współpracę z pracownikiem socjalnym, aktywizację społeczną i zawodową, możliwość uczestnictwa w pracach społecznie użytecznych.

zbiorka_miedz_1617

Raz jeszcze dziękujemy wszystkim za pomoc!

Źródło: Roosevelta81.pl
Foto: Roosevelta81.pl

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments