Spółka Stadion zdradza szczegóły dotyczące budowy. Wkrótce kibice będą mogli osobiście sprawdzić postępy prac!

Spark  -  28 maja 2013 12:52
0
994

stadion7_kwiecien2013

Oświetlenie elewacji dopiero w trzecim etapie modernizacji stadionu, o budowę IV trybuny Polimex-Mostostal będzie mógł się ubiegać w drodze przetargu, ale trudno na razie podać datę, kiedy zostanie on rozpisany, bo nie wiadomo, czy znajdą się na niego fundusze. Do redakcji Roosevelta81.pl dotarły odpowiedzi na pytania, które przekazaliśmy Spółce Stadion. Należy jednak podkreślić, że przesłaliśmy je już jakiś czas temu, więc na niektóre częściowo odpowiedzi były już znane. Jeśli macie kolejne pytania, to piszcie w komentarzach, a postaramy się na nie odpowiedzieć.

1. Kiedy na plac budowy przyjadą blachy trapezowe oraz poliwęglan – stanowiące poszycie dachu?

Spółka Stadion: – Z pewnością transport niezbędnych komponentów odbędzie się w terminie ustalonym przez Generalnego Wykonawcę, w momencie, gdy będzie możliwość ich zamontowania. Spółka Stadion w Zabrzu nie ingeruje w terminy dostaw materiałów realizowanych przez dostawców na rzecz Generalnego Wykonawcy, firmy Polimex-Mostostal.

2. Projekt a budowa stadionu nieco się różnią. Czy model krzesełek Eheim Moebel FCB-M będzie montowany na naszym stadionie w ramach I etapu budowy, czy będzie to jakiś inny model, jeśli tak, to, jaki?

Z końcem kwietnia Generalny Wykonawca zakończył całość prac związanych z układaniem konstrukcji żelbetowej Stadionu im. Ernesta Pohla w Zabrzu. Jednym z kolejnych kroków będzie montaż krzesełek. W dokumentacji projektowej Stadionu ujęte zostały krzesełka linii FCB. Jednak zgodnie z prawem zamówień publicznych, a takie Spółka zobowiązana była stosować w procedurze wyboru Wykonawcy inwestycji, przyjmuje się, że oferent może złożyć ofertę równoważną dotycząca produktu wymienionego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Oferta równoważna to taka, która przedstawia przedmiot zamówienia o właściwościach funkcjonalnych i jakościowych takich samych lub zbliżonych do tych, które zostały zakreślone w SIWZ, lecz oznaczonych innym znakiem towarowym. Przy czym istotne jest to, że produkt równoważny to produkt, który nie jest identyczny, tożsamy z produktem referencyjnym, ale posiada pewne, istotne dla Zamawiającego, zbliżone do produktu referencyjnego cechy i parametry. Korzystając z przysługujących mu uprawnień Generalny Wykonawca Inwestycji przedłożył Inwestorowi, tj. Spółce wniosek o zastosowanie krzesełek linii Abacus. W wyniku przeprowadzonych analiz ekonomicznych i funkcjonalnych Inwestor, spółka Stadion w Zabrzu, podjął decyzję o wyrażeniu zgody na zmianę modelu siedziska. Wskazane krzesełka z linii Abacus to model łatwo dostępny, funkcjonalny i nowoczesny, gwarantujący sprawną organizację imprez masowych, zarówno z wykorzystaniem trybun, jak i płyty boiska. Dzięki przystosowaniu do montażu systemowego, w którym kilka krzesełek osadzonych jest na jednej, mocowanej do podłoża, konstrukcji, możliwa będzie szybka zmiana aranżacji trybun pod imprezy wymagające np. wyznaczenia dodatkowych dróg ewakuacji. Ponadto, system ten umożliwia dowolny sposób montażu podłokietników, i tak np. w sektorze rodzinnym podłokietniki mogą zostać zamontowane we wszystkich krzesełkach, a w tzw. Młynie, dla wygody najbardziej zagorzałych kibiców, z podłokietników można zrezygnować zupełnie. Wybrany model charakteryzuje się nie tylko wysoką funkcjonalnością, ale jest przede wszystkim trudno zapalny i wytrzymały na fizyczne odkształcenia, co potwierdzają przedstawione przez producenta certyfikaty oraz przeprowadzone przez Inwestora testy ogniowe i wytrzymałościowe.

Zgodnie z tym, co spółka Stadion w Zabrzu zapowiadała już wcześniej, na Stadionie zamontowane zostaną  krzesełka w barwach klubu rezydującego przy Roosevelta, czyli: biało, niebiesko, czerwone.

3. Kiedy rozpocznie się montaż krzesełek?

Ustalenie terminu montażu krzesełek leży w gestii Generalnego Wykonawcy.

4. Co z IV trybuną? Czy prowadzone są już jakieś prace związane z jej budową? Czy były rozmowy na temat jej budowy z obecnym wykonawcą? Jeśli tak, to, kiedy można spodziewać się początku robót?

Rozpoczęcie prac budowlanych uzależnione jest od pozyskania środków na realizację tego przedsięwzięcia. Starania, by tak się stało trwają. Wykonawca tego etapu inwestycji zostanie wyłoniony w przetargu. Obecnie trudno jest określić termin ewentualnego rozpisania przetargu.

5. Budowa stadionu nabrała poślizgu, czy będą naliczane kary dla Generalnego Wykonawcy za opóźnienia? Czy jest możliwość, aby Polimex Mostostal wybudował IV trybunę stadionu znacznie schodząc z ceny za jej wykonanie, ze względu na duże opóźnienie w oddaniu I etapu budowy?

Konsultujemy ten temat z prawnikami pod względem formalno-prawnym. W opinii prawników, z formalno-prawnego punktu widzenia nie ma podstaw do naliczenia kar umownych. Przesunięcie terminu zakończenia prac budowlanych spowodowane jest czynnikami niezależnymi od wykonawcy, co ma potwierdzenie w dokumentach i posiadanych przez nas opiniach fachowców z zakresu budownictwa. Zgodnie z obowiązującym prawem Polimex-Mostostal mógłby ubiegać się o wybudowanie IV trybuny wyłącznie w drodze przetargu. Nie ma prawnej możliwości, by łączyć oba etapy inwestycji.

6. Co wpłynęło w głównej mierze na to, że jest takie, a nie inne opóźnienie i ile one realnie wynosi?

Podpisanie aneksu dotyczącego przesunięcia terminu zakończenia budowy stadionu Zarząd Spółki poprzedził wnikliwymi analizami ekonomicznymi i prawnymi, których wynik wskazał na wybranie najbardziej optymalnego rozwiązania. Zgodnie z obowiązującym prawem Zarząd Stadionu w Zabrzu mógł podpisać aneks do umowy z generalnym wykonawcą wyłącznie na wniosek o przesunięcie terminu i pod warunkiem, że przyczyny takiego stanu rzeczy były niezależne od wykonawcy.  Decydując się na ten krok, Zarząd zasięgnął opinii inżyniera kontraktu – firmy niezależnej od generalnego wykonawcy – w zakresie zasadności argumentów podnoszonych przez firmę Polimex-Mostostal. Generalny wykonawca poprosił o przesunięcie terminu zakończenia prac ze względu na:

·         przedłużające się procedury administracyjne niezależne od wykonawcy (chodzi m. in. o zgodę na wycinkę drzew wokół placu budowy)
·         procedury uzgodnieniowe (odbiory instalacji wodno-kanalizacyjnych)
·         zmiany w dokumentacji projektowej.

Ostatni wymieniony punkt dotyczył przede wszystkim konieczności wprowadzenia zmian projektowych, które wyniknęły w trakcie budowy. Rozwiązania zaproponowane przez projektanta były na ogół właściwe, jednak w niektórych przypadkach konieczna lub możliwa była modyfikacja dostosowująca projekt do realiów budowy lub pojawiających się możliwości pozwalających zoptymalizować proces budowy obiektu. Ponadto, co nie jest niczym nadzwyczajnym w przypadku tego typu inwestycji w dokumentacji projektowej pojawiły się oczywiste wady, wychwycone przez inwestora, a których usunięcia odmówiło konsorcjum projektujące obiekt. W związku z tym, że projektant nie chciał współpracować, Spółka przy zachowaniu czasochłonnych procedur zmuszona była wybrać bardziej czasochłonną metodę nanoszenia poprawek we własnym zakresie. Mając na uwadze bezpieczeństwo i prawidłową realizację projektu, generalny wykonawca musiał każdorazowo oczekiwać na wprowadzenie zmian. Zakładając teoretycznie, że podpisanie aneksu z przyczyn formalno-prawnych byłoby niemożliwe, zerwanie umowy z dotychczasowym wykonawcą spowodowałoby realne straty dla budżetu gminy, oraz gigantyczne – sięgające nawet roku – opóźnienie terminu zakończenia inwestycji. Procedura rozliczenia dotychczas wykonanych prac,   opuszczenia placu budowy przez Polimex-Mostostal oraz rozpisanie nowego przetargu – nie licząc ewentualnych sprzeciwów i sporów trwać mogłoby ponad 200 dni. Ponadto dokończenia inwestycji mogłaby kosztować znacznie więcej niż obecnie, co byłoby niekorzystne dla gminy. Obecnie generalny wykonawca realizuje zadanie w ramach ustalonego na początku współpracy ryczałtowego wynagrodzenia za przebudowę stadionu.

7. Ostatnie informacje mówiły, że budowa ma się zakończyć do przed upływem tego roku, ale realnym terminem jest chyba wiosna przyszłego. Nie ma chyba sensu się spieszyć, a lepiej dopracować wszystko, aby na pierwszym meczu (runda wiosenna sezonu 2013/14) w Zabrzu nie było żadnych niedociągnięć.

Zgodnie z podpisanym aneksem do umowy GW powinien zakończyć prace (I etap inwestycji) do końca listopada 2013 r. Następnie uruchomiona zostanie procedura odbiorowa.

7. Ilu robotników pracuje obecnie na budowie i na ile zmian pracują?

Obecnie na placu budowy przebywa (w zależności od frontu robót) ok. 250 pracowników, których czas pracy, przy uwzględnieniu przez Generalnego Wykonawcę zapisów kodeksu pracy, jest dostosowywany do potrzeb wynikających z zadań realizowanych w danym momencie.

8. Czy w I etapie budowy elewacja będzie podświetlona, jeśli tak to, w jakich kolorach?

Uruchomienie podświetlania elewacji planowane jest w III etapie inwestycji.

9. Jaka będzie dokłada pojemność stadionu po I i II Etapie robót budowlanych? W projekcie można się spotkać z kilkoma wersjami.

Będzie to około 24 tysięcy miejsc po zakończeniu I etapu i 32 tysiące po II etapie.

10. Czy kładka dla kibiców przyjezdnych będzie budowana w pierwszym etapie?

Wejście dla kibiców gości zostanie wybudowane w I etapie inwestycji.

11. Co z placem przy kościele św. Józefa? Pierwotnie miał tam być parking.

Budowa parkingu przy Kościele Św. Józefa planowana jest w II etapie inwestycji.

12. Czy po I etapie budowy jupitery od strony zachodniej stadionu zostaną do czasu wybudowania trybuny głównej? Jeśli nie, to jak będzie wyglądała sprawa z oświetleniem tej części stadionu po I etapie?

Już w I etapie oświetlenie murawy boiska w całości umieszczone zostanie na konstrukcji zadaszenia stadionu. Po wybudowaniu czwartej trybuny część oświetlenia zostanie przemieszczona.

13. Słyszeliśmy, że obecna trybuna główna po zakończeniu I etapu budowy będzie wyłączona dla kibiców. Jeśli tak, to czy w takim razie, komu i w jakiej formie będzie służyć?

Rozważamy kilka opcji. Po zakończeniu prac koncepcyjnych informację na ten temat przekażemy za pośrednictwem naszej strony internetowej.

14. Czy będą organizowane jakieś wycieczki, aby zobaczyć budowę obiektu od środka? Wielu kibicom ta budowa jest bliska sercu.

Spółka planuje zorganizowanie dnia otwartego budowy, tak szybko jak to możliwe. Najważniejsze są jednak względy bezpieczeństwa, dlatego nastąpi to dopiero, gdy będzie możliwe zapewnienie go w stu procentach.

źródło: Roosevelta81.pl
foto: Rooseveleta81.pl

Subscribe
Powiadom o
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments