Pierwszy krok w kierunku powstania czwartej trybuny

Kibic  -  24 maja 2022 20:29
2
3992

We wtorek odbyła się nadzwyczajna sesja Rady Miasta Zabrze, podczas której głosowano nad zmianą treści do tej pory obowiązującej uchwały nr LIV/811/14 w sprawie powierzenia spółce Stadion w Zabrzu zadań własnych Gminy Miejskiej Zabrze. Uchwała zasadniczo nie zmienia swojej istoty, a jedynie wydłuża czas wypłaty rekompensaty za świadczenie przez spółkę usług o charakterze gospodarczym i otwiera przez to jakby furtkę – co też mocno podkreślała prezydent Zabrza – do kolejnych kroków, już bardziej konkretnych, w kierunku dokończenia stadionu.

Ostatecznie uchwałę przegłosowano w stosunku głosów 13 za, natomiast 12 osób wstrzymało się od głosu.

Szczegóły finansowe inwestycji, jej przebieg i termin realizacji zostaną przygotowane i poddane pod dyskusję na przyszłych sesjach Rady Miasta. Według wstępnych planów prace mają ruszyć w trzecim kwartale bieżącego roku. Koszt budowy czwartej trybuny to ok. 100 mln zł.

Prace będą polegały na: przeniesieniu infrastruktury tv do części wschodniej, wyburzeniu istniejącej starej trybuny, budowie szkieletu trybuny zachodniej wraz z zadaszeniem i niezbędną infrastrukturą. Istotnym punktem przebudowy jest przeniesienie Ośrodka Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych z dotychczasowej siedziby przy ul. 3 Maja do części południowej Stadionu.

Źródło: Roosevelta81.pl
Foto: Roosevelta81.pl

2 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments

No,zobaczymy,nikt nie uwierzy w cuda dopóty,dopóki nie będzie wyburzona stara trybuna,czasu potrzeba,żeby ogarnąć to,100 mln i niechęć coniektorych radnych!!

I tak sprawa miała ciągnąć się do przyszłego roku wyborczego aby towarzystwo przechrzt z po mogło zmienić kolejny raz nazwę i wygrać wybory w um Zabrze dzięki naiwniakom z Zabrza! A po wyborach dalej to samo , czyli generacja długów Górnika i brak fachowców od zarządzanie piłką biznesem ..takich jak np. Łukasz Podolski!