Oświadczenie Spółki „Stadion w Zabrzu Sp. z o.o.”

kamres  -  14 sierpnia 2013 20:35
0
1709
stadion12_lipiec_2013
Podczas ostatnich tygodni, pojawiło się dużo nieścisłości i nieprawdziwych informacji dotyczących budowy stadionu Górnika. Spółka Stadion w Zabrzu postanowiła wydać specjalne oświadczenie, którego treść prezentujemy poniżej.

W związku z informacjami, które pojawiły się m.in. w publikacji portalu stadiony.net, Zarząd Spółki Stadion w Zabrzu oświadcza, że informacje podawane na podstawie pism Konsorcjum Projektowego, którego liderem jest GTM Sp. z o.o. oraz na podstawie wpisów zawartych w blogu nieznanych nam autorów, na które powołują się redakcje, są nieprawdziwe i przedstawiają działania Inwestora w sposób, który może być poczytywany za naruszający dobro osobiste, jakim jest prawo do dobrego imienia Miasta Zabrze oraz spółki Stadion w Zabrzu Sp. z o.o.

Informujemy, że na podstawie umowy zawartej w trybie ustawy prawo zamówień publicznych, majątkowe prawa autorskie Konsorcjum Projektowe przeniosło na Zamawiającego, czyli Miasto Zabrze – w całości. Wymieniona umowa zawarta między Konsorcjum, a Miastem Zabrze daje Zamawiającemu prawo do dokonywania wszelkich zmian w dokumentacji projektowej. Z kolei Prezydent Miasta upoważnił Spółkę do realizacji wszystkich praw Zamawiającego czyli Miasta wynikających z ww. umowy. Stadion w Zabrzu ma więc wszelkie prawa do wprowadzania zmian w projekcie, zwłaszcza, że zmiany te wprowadzane są przez projektantów obiektu.  W przypadku istotnych zmian Spółka występuje do właściwego organu nadzorującego o wydanie zamiennego pozwolenia na budowę.Natomiast autorskie prawa osobiste do projektu Stadionu – w świetle prawa niezbywalne – posiadają projektanci, którzy obecnie są zatrudnieni przez Spółkę, w celu sprawowania nadzoru autorskiego nad realizowaną inwestycją.Oświadczamy również, że wolą Spółki Stadion w Zabrzu było powierzenie pełnienia nadzoru autorskiego inwestycji Konsorcjum reprezentowanemu przez GMT Sp. z o.o. Warunkiem koniecznym, by nadzór ten mógł być pełniony było jednak zawarcie dodatkowej umowy, co zostało określone w umowie o wykonanie dokumentacji projektowej Stadionu. Spółka przystąpiła do negocjacji dodatkowej umowy, jednak Konsorcjum proces negocjacji, z nieznanych nam przyczyn, zerwało. Skierowane do Konsorcjum wezwanie do zawarcia tejże umowy pozostało do dziś bez odpowiedzi. Dlatego nieprawdziwym jest twierdzenie, że Konsorcjum zostało w jakikolwiek sposób pominięte, odsunięte czy pozbawione możliwości prowadzenia nadzoru autorskiego inwestycji.

źródło: stadion-zabrze.pl
foto: Roosevelta81.pl

Subscribe
Powiadom o
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments