Prezes Górnika o podniesieniu kapitału spółki w 2017 roku

W.  -  30 października 2018 19:06
0
3547

W związku z publikacjami prasowymi dotyczącymi nabycia akcji Górnika Zabrze przez firmę Dekada Inwestycje Sp. z o.o. prezes Klubu, Bartosz Sarnowski, wyjaśnia i przybliża mechanizm operacji finansowych mających na celu podniesienie kapitału spółki, które zostały przeprowadzone jeszcze w 2017 roku.

W dniu 13 lutego 2017 roku Uchwałą nr XXXVII/406/17 Rady Miasta Zabrze w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej miasta Zabrze, postanowiono wyrazić zgodę na nabycie akcji spółki Górnik Zabrze o łącznej wartości 32 000 000,00 (słownie: trzydzieści dwa miliony złotych) powiększonej o koszty obsługi zakupu.

Dokapitalizowanie spółki zostało przeprowadzone z wykorzystaniem instrumentu finansowego buy-sell back. Jest to rodzaj transakcji polegającej na zakupie przez klienta instytucji finansowej wyemitowanych papierów wartościowych z jednoczesnym ustaleniem ich odkupu w przyszłości przez emitenta. Datę oraz cenę odkupu klienci ustalają z emitentem już w chwili zakupu papierów, dzięki czemu są to transakcje bezpieczne.

– Tak też stało się w przypadku umowy inwestycyjnej z firmą Dekada Inwestycje Sp. z o.o., która dzięki umowie z bankiem pozyskała środki na dokapitalizowanie spółki – wyjaśnia prezes Górnika, Bartosz Sarnowski – Umowa była od początku należycie zabezpieczona i zobowiązywała Dekadę do zbycia akcji wyłącznie na rzecz Miasta Zabrze, niezwłocznie po rejestracji podwyższenia kapitału w Krajowym Rejestrze Sądowym, co miało miejsce. Zaznaczyć należy, że Dekada Inwestycje Sp. z o.o. po przejęciu akcji Górnika Zabrze S.S.A. nie posiadała praw korporacyjnych, co oznacza, że nie miała praw do m.in. zwoływania i uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy oraz zaskarżania uchwał.

Ostatecznie podniesienie kapitału odbyło się w dwóch transzach:

  1. 12.07.2017 w wysokości 5 100 000,00 (słownie: pięć milionów sto tysięcy złotych)
  2. 13.09.2017 w wysokości 26 900 000,00 (słownie: dwadzieścia sześć milionów dziewięćset tysięcy złotych)

– Przeprowadzone w ubiegłym roku podniesienie kapitału, będące istotnym elementem przyjętego przez Miasto Zabrze programu restrukturyzacji Górnika Zabrze, zdecydowanie poprawiło sytuację Klubu i do dziś pozwala Górnikowi zachować stabilizację finansową – podsumowuje Bartosz Sarnowski.

Źródło: Górnik Zabrze
Foto: Roosevelta81.pl

Subscribe
Powiadom o
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments