Górnik rozpocznie nowy sezon tylko z jednym ujemnym punktem! Kara finansowa została rozłożona na raty

Milo  -  12 lutego 2015 19:34
0
1085

pzpn

Górnik Zabrze rozpocznie przyszły sezon z jednym ujemnym punktem, a nie trzema, jak to postanowiono w listopadzie. Komisja ułaskawiła zabrzan stwierdzając, że klub spłacił wszystkie należności względem wierzycieli. Ponadto zabrzanie potężną karę finansową spłacać będą w ratach.

Na posiedzeniu w dniu 12 lutego 2015 roku Komisja ds. Licencji Klubowych PZPN zajęła się rozpatrzeniem wniosków Górnika Zabrze o zawieszenie kary finansowej w wysokości 263.000 zł, nałożonej decyzją nr 1 Komisji z dnia 17 grudnia 2014 roku. Na posiedzenie zaproszeni zostali również przedstawiciele Klubu Górnik Zabrze SSA.

Po przeanalizowaniu dokumentów oraz wysłuchaniu przedstawicieli Klubów Komisja ds. Licencji Klubowych postanowiła:

W stosunku do Klubu Górnik Zabrze SSA warunkowo rozłożyć płatność kary finansowej w wysokości 263.000 zł nałożonej na Klub decyzją nr 1 z 17 grudnia 2014 roku na raty w następujący sposób:

– 33% kary płatne w terminie do 31 marca 2015 roku;

– 67% kary płatne w terminie do 31 grudnia 2015 roku pod warunkiem, iż Klub w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2015 roku utrzyma limity płacowe na poziomie ograniczeń nałożonych decyzją nr 14 Komisji z dnia 14 maja 2015 roku. W przypadku nie dotrzymania limitów płacowych, II rata kary będzie płatna niezwłocznie po wezwaniu przez odpowiednie organy Polskiego Związku Piłki Nożnej.

Uzasadnieniem powyższego jest chęć pomocy Klubowi w realizacji wprowadzanego obecnie programu naprawczego mającego na celu całkowitą restrukturyzację zadłużenia Klubu.

Jednocześnie po przeanalizowaniu przedstawionych przez Klub Górnik Zabrze SSA dokumentów dotyczących spłaty zawartych porozumień stwierdziła, iż Klub spłacił wszystkie należności względem wierzycieli, do których został zobowiązany w pkt 2 decyzji nr 7 z dnia 4 listopada br. Wobec powyższego Komisja nie stwierdziła podstaw do odwieszenia Klubowi kary dwóch ujemnych punktów nałożonych decyzją nr 7 z dnia 4 listopada 2014 roku.

Jednocześnie Komisja ds. Licencji Klubowych informuje, że w dniu 9 lutego 2015 minął ostateczny termin składania w PZPN informacji o ugodach podpisanych z pracownikami (w tym piłkarzami), prolongującymi terminy zapłaty wynagrodzeń wymagalnych do 31 grudnia 2014, które mogą być uwzględnione w postępowaniu licencyjnym na sezon 2015/16. Komisja ds. Licencji Klubowych informuje, że jedynie 4 kluby Ekstraklasy zawarły porozumienia z wierzycielami (pracownikami, w tym piłkarzami) na bieżący sezon licencyjny. Dla porównania w sezonie 2013/2014 ponad 10 Klubów Ekstraklasy zawierało porozumienia w celu spełnienia wymogów licencyjnych, natomiast w sezonie 2014/2015, było to 6 Klubów.

Źródło: Roosevelta81.pl/PZPN
Foto: Roosevelta81.pl

Subscribe
Powiadom o
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments